Bölümlerimiz

Uçak Bakım Alanı

Uçak, helikopter ve diğer hava araçlarının her türlü bakım ve onarımı, montaj ve servis işlerinin yapılması aşamalarında görev yapan kişidir. Uçakların motor kısmını kontrol eder, onarım ve bakımını yapar; mümkün olduğunca ekonomik davranarak arızalı parçaların tekrar kullanıma sunulması veya servis dışı edilmesi işlemlerini yapar; bakım ve onarım kataloglarını okur, iş ve işlemleri takip eder, gerekli testleri yapar.

Perçin makineleri, kesme aletleri, şekillendirme aletleri, mekanik/elektronik ölçüm aletleri, motor test üniteleri (bremzevb), yüzey düzgünlük ölçüm aletleri, çeşitli el aletleri ve avadanlıklar ile çalışır. 

Bu bölümü seçecek olan öğrencilerin Uçak Bakım ve Onarım Bölümü teknisyeni olmak isteyenlerin; fiziğe ve özellikle mekanik konulara ilgili ve bu alanlarda başarılı, şekil ilişkilerini görebilen, ellerini eşgüdümle kullanabilen, sorumlu, dikkatli, kurallara uyan, başkaları ile işbirliği halinde çalışabilen, yenilikleri takip edebilen kimseler olmaları gerekir.

Uçak ve Helikopter Bakım ve Onarım Bölümü  teknisyenleri uçak hangarlarında, Uçak ve Helikopter Bakım ve Onarım ünitelerinde çalışırlar. İşini yürütürken birinci derecede alet ve makinelerle ilgilidir. Özel hava yollarında, hava limanlarında, uçak fabrikalarında, uçak bakım-onarım atölyelerinde, Türk Hava Yolları'nda, uçak fabrikalarının üretim ve montaj hattında çalışırlar. Uçak ve Helikopter Bakım- Onarım teknisyenliği, gelecek görünümü açısından gelişen bir meslektir. Geniş bir iş ve çalışma alanı vardır.

Uçak-Gövde Motor

Tanımı: Uçak gövde-motor teknisyeninin sahip olduğu yeterlilikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
Amacı: Uçak bakım alanında uçak bakım gövde- motor teknisyenliği mesleğinin yeterliliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Uçak bakım alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;
1. Sivil uçak bakım merkezleri,
2. Askerî hava ikmal bakım merkezleri,
3. Uçak fabrikaları vb. yerlerde çalışabilirler.

Uçak, helikopter ve diğer hava araçlarının her türlü bakım ve onarımı, montaj ve servis işlerinin yapılması aşamalarında görev yapan kişidir. Uçakların motor kısmını kontrol eder, onarım ve bakımını yapar; Mümkün olduğunca ekonomik davranarak arızalı parçaların tekrar kullanıma sunulması veya servis dışı edilmesi işlemlerini yapar; Bakım ve onarım kataloglarını okur, iş ve işlemleri takip eder, gerekli testleri yapar.

Perçin makineleri, kesme aletleri, şekillendirme aletleri, mekanik/elektronik ölçüm aletleri, motor test üniteleri (bremzevb), yüzey düzgünlük ölçüm aletleri, çeşitli el aletleri ve avadanlıklar ile çalışır. 

Bu bölümü seçecek olan öğrencilerin Uçak Bakım ve Onarım Bölümü  teknisyeni olmak isteyenlerin; fiziğe ve özellikle mekanik konulara ilgili ve bu alanlarda başarılı, şekil ilişkilerini görebilen, ellerini eşgüdümle kullanabilen, sorumlu, dikkatli, kurallara uyan, başkaları ile işbirliği halinde çalışabilen, yenilikleri takip edebilen kimseler olmaları gerekir.

Uzmanlara göre, 'uçak bakımı' iş bulma garantisi olan alanların başında geliyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2008 yılında Uluslararası Havacılık Bakım Onarım Merkezi (HABOM) olması ve sivil havacılıktaki gelişmeler; alanda istihdam imkânını artırdı.

Öğrenciler sayısal puan türüne göre otomotiv öğretmenliği, havacılık elektrik elektroniği sivil havacılık yüksekokulu, elektronik ve bilgisayar öğretmenliğine devam edebildikleri gibi birçok meslek yüksekokulu programlarına geçişi sağlanabiliyor.

Uçak bakım alanında çalışacak meslek elemanları; sivil uçak bakım merkezleri, askeri hava ikmal bakım merkezleri, uçak fabrikaları gibi iş piyasasının ihtiyacına göre istihdam ediliyor.

Ayrıca Uçak ve Helikopter Bakım ve Onarım teknisyenleri uçak hangarlarında, Uçak ve Helikopter Bakım ve Onarım Ünitesi birimlerinde çalışırlar. İşini yürütürken birinci derecede alet ve makinelerle ilgilidir. Özel hava yollarında, hava limanlarında, uçak fabrikalarında, uçak bakım-onarım atölyelerinde, Türk Hava Yolları'nda, uçak fabrikalarının üretim ve montaj hattında çalışırlar. Uçak ve helikopter bakım- onarım teknisyenliği, gelecek görünümü açısından gelişen bir meslektir. Geniş bir iş ve çalışma alanı vardır.

 

SHGM SHY-66

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, 9/7/2004 tarihli ve 25517 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Onaylı Bakım Kuruluşları Yönetmeliği (SHY-145) kapsamında yetkilendirilmiş olan bakım kuruluşlarında görev alan onaylayıcı personelde aranacak nitelikler ile bu personele verilecek lisanslara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 9/7/2004 tarihli ve 25517 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Onaylı Bakım Kuruluşları Yönetmeliği (SHY-145) kapsamında yetkilendirilmiş olan bakım kuruluşlarında ve azami kalkış ağırlığı 5700 kilogram ve üzerinde olan hava araçlarında görev alan onaylayıcı personeli kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 9/4/1987 tarihli ve 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 12 nci ve 35 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Keçiören , Çankaya ve Etimesgut' daki okullarımız SHY-66 kriterine göre Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından tanımlanmış ve kredilendirilmiş bir okuldur 

Eğitim Sistemimiz

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Anne baba olarak bir evlat yetiştirmenin en zor tarafı sağlıklı, mutlu ve özgüvenli bir birey olma yolunda onun hayatı ile ilgili en doğru kararları almaya çalışmaktır.  Ebeveynlik konusunda en donanımlı anne babalar bile bazı noktalarda çocuklarının gelişim süreçlerinde güvenebilecekleri uzman kişiler tarafından kendilerine rehberlik edilmesine ihtiyaç duyarlar.  Çocuklarının gelişimiyle ilgili pek çok konuda alacakları uzman destek; çocuklarının sosyal, duygusal ve akademik olarak sağlıklı gelişiminde önemlidir. 

Akılı Kolej olarak tüm öğrencilerimize ulaşabileceğimiz gelişimsel ve önleyici rehberlik çalışmalarımız sayesinde her öğrencimizin gelişim süreçlerine tam destek verirken yaşanabilecek olası sorunlarla ilgili önleyici rolümüzü de yerine getiriyoruz.

 

İlkelerimiz

Tüm öğrencilere ulaşmak esastır. Bu nedenle tüm öğrencilerimizin gelişimini olumlu yönde etkileyecek çalışmalar planlanır.                                                         

Çalışmalarımız gizlilik prensibine dayanır.                   

Saygı ve gönüllülük çok önemlidir. Her bireye saygı duyulur ve yürütülecek süreçlere gönüllü olarak katılımı hedeflenir.                                                                        

Her birey değerlidir ve önemlidir. Danışan olduğu gibi kabul edilir, yargılanmaz, eleştirilmez.                

Her bireyin gelişimi kendi içinde değerlendirilir; başkaları ile kıyaslanmaz.        

     

Doğru Bilinen Yanlışlar

ÖN YARGI: Psikolojik danışmanlık sadece yoğun ve derin duygusal problemi olan kişiler içindir.
GERÇEK: Psikolojik danışmanlık herkese yöneliktir. Psikolojik danışmanlık; kendini daha iyi tanımak, arkadaşları ve ailesiyle olan ilişkilerini geliştirmek, yalnızlık, utangaçlık ve kaygı gibi duygularla sağlıklı olarak başa çıkmak, güçlü yönlerini ortaya koymak, duygularını etkili şekilde ifade etmek, stres ve sınav kaygısı ile baş etmek, hedeflenen başarıya ulaşmak, mesleki gelişim açısından doğru tercihler yapmak gibi pek çok konuda gerekli yardımları yapmaktır.

ÖN YARGI: Psikolojik danışmaya başvuran kişiler zayıf karakterli kişilerdir.                                                                            

  GERÇEK: Psikolojik danışmaya başvuran kişiler zayıf değil; yaşamlarından ve kendilerinden sorumlu olduğunun farkında ve var olan problemleri, yaşadıkları zorlukları çözmek için ilk adımı atmış cesur kişilerdir.

ÖN YARGI: Değişim çok kolaydır.
GERÇEK: 
Değişim her zaman kolay değildir. Üzerinde zaman ve emek harcanması gerekir ancak gelişim için kaçınılmazdır.

ÖN YARGI: Rehber öğretmen öğütler verir.
GERÇEK: 
Rehber öğretmen, problemlerin nasıl çözüleceği konusunda öğüt veren kişi değildir. O, danışma süreci içinde koyulan hedeflere ulaşmak, çeşitli konularda sağlıklı karar vermek veya problemleri çözmek konularında kişilerin kendileri için en doğru olanı bulmasına yardımcı olandır.

ÖN YARGI: Rehberlik hizmetlerine başvuranların rehber öğretmenleriyle paylaştıkları, bireysel dosyalarına işlenmektedir ve herkese açıktır. 
GERÇEK: Psikolojik danışmanın en önemli ilkelerinden birisi gizliliktir. Psikolojik danışmaya başvuranlar hakkında veya bu kişilerin danışmanlarına anlattıkları konularla ilgili olarak onların izni olmadan hiç kimseye veya kuruma bilgi verilmez. (Kişinin kendine ya da çevresindekilere zarar vereceği durumlar hariç.)

 Size Özel PDR Çalışmalarımız    

“Okulumu Tanıyorum ve Seviyorum!”

ORYANTASYON: Aramıza yeni katılan öğrencilerimize okulun fiziki olarak tanıtılması, tanışma ve kaynaştırma oyunlarının oynanması ve duygu paylaşımının yapılmasını içeren bir program uygulanır.

“Geleceğe Hazırım!”

21. YY BECERİLERİ PDR MÜFREDATI:  Akıllı Kolej PDR Bölümü tarafından 21. yy becerileri olan yaratıcılık, iletişim, işbirliği,  problem çözme ve eleştirel düşünme başlıkları altında belirlenen kazanımlarla hazırlanan bir programdır. Öğrencilerle yürütülen faaliyetlerin yanı sıra aileyi de etkinliklere katarak tam bir etkileşim ve öğrenme sağlanır.

YAŞAM ve KARİYER YOLCULUĞUM PROGRAMI: Donald Super, «Kariyer ve Yaşam Boyu Gelişim Teorisi»nde çocukluk döneminin kariyer seçiminin şekillenmesine olan etkisini açıklar. Bu programdaki etkinliklerle ilkokul öğrencilerimizin kendini tanımalarına ve kariyer bilinci oluşturmalarına destek oluyor; kariyer gelişim dosyalarını oluşturmalarını sağlıyoruz.

“Her Konuda Yanımda!”

BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMA: Aile içi iletişim, kardeş kıskançlığı, akran çatışmaları, okul fobisi vb. konularda psikolojik teknikler ve ölçme araçları ile problemin saptanması ve uygun çözümlerin bulunması; akademik başarı takibi ve gerekli yönlendirmenin yapılması bireysel psikolojik danışma hizmetlerimizdendir.

“Okurum, Öğrenirim!”

BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMA: Aile içi iletişim, kardeş kıskançlığı, akran çatışmaları, okul fobisi, arkadaşlık ilişkileri vb. konularda, çeşitli psikolojik teknikler ve ölçme araçları ile problemin saptanması ve uygun çözümlerin bulunması, akademik başarı takibi ve gerekli yönlendirmenin yapılması bireysel psikolojik danışma hizmetlerimizdendir.

“Savulun Sınavlar Ben Geliyorum!”

SINAV DANIŞMANLIĞI: Ulusal sınavlara hazırlanan öğrencilerimizin bu süreçteki tüm zihinsel ve duygusal ihtiyaçları dikkate alınarak yürütülen danışmanlık hizmetidir. Sınav sisteminin tanıtılması, öğrenciye uygun çalışma yöntemlerinin belirlenmesi, hedef belirleme, kaygıyı azaltmaya yönelik motivasyon çalışmaları ve sınav sonrası uzman tercih danışmanlığı yapılmaktadır.

DİKKAT DİKKAT! Öğrenme, pek çok beceriyi gerektirir.  Odaklanma ve dikkat de bu becerilerden bir tanesidir. Bu konuda desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerimizle dikkat becerilerini geliştirmeye yönelik egzersizlerle yürüttüğümüz bir programdır.

“Uzmanlarla Baş başa!”

EĞİTİM KOÇLUĞU: Akıllı Kolej, öğrencilerimizin gelişimi noktasında öğretmenlerle işbirliği içerisinde takibini sağlamaktadır. Öğretmenlerimiz öğrencilerimizin özel yönleri ve öğrencilerin hakkında (Akademik başarı, sosyal uyum ,davranış bozuklukları, aile içi iletişim, akran baskısı, duygu durumu, hedef belirleme, zaman yönetimi gibi.) bilgiler alarak, öğrencilerimize yakınlaşarak  dokunmaya çalışmaktadır. Haftalık ve aylık olarak düzenli raporlar hazırlanarak Rehberlik Servisi bilgilendirilmektedir.

VELİ SEMİNERLERİ: Yıl içinde çeşitli konularda okul psikolojik danışmanları ve uzman konuklar tarafından velilerin ihtiyaç duyduğu konularda seminerler düzenlenmektedir.

ÖĞRENCİ SEMİNERLERİ: Verimli ders çalışma, akran zorbalığı, bilişim suçları ve güvenli internet kullanımı,  sınav sistemi bilgilendirme, etkili test çözme teknikleri, ergenlik dönemi özellikleri, dikkati güçlendirme egzersizleri, etkin problem çözme vb. konularda sınıf çalışmaları yapılmakta ve/veya seminerler verilmektedir.

Eşsiz Deneyim ve Paylaşımlar!”

BAHAR PSİKOLİK DANIŞMANLIK

Akıllı kolej aile üyesi olan,Bahar Psikolojik Danışmanlık,uzman kadrosu ile aile,öğretmen ve öğrenci gelişimlerine Rehberlik servisi ile birlikte desteklerini eksik etmemiştir.

ÖZEL AKILLI OKUL ETİMESGUT KAMPÜSÜ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SEMİNER ETKİNLİK PROGRAMI

 
 

EKİM

DEĞİŞEN SINAV SİSTEMİ 9-10-11-12

ÖĞRENCİYE, VELİYE

 

KASIM

TEST ÇÖZME TEKNİKLERİ 12. SINIF VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ VE DEĞERLER EĞİTİMİ 9-10-11-12 SINIF

ÖĞRENCİYE

 

ARALIK

ERGENLERLE ETKİLİ İLETİŞİM 9-10-11-12. SINIF

VELİYE

 

OCAK

ÖFKE KONTROLÜ İLE BAŞA ÇIKMA TÜM OKUL -SINAV DÖNEMİ ANNE BABA TUTUMLARI 12. SINIF

ÖĞRENCİYE

 

ŞUBAT

SINAV STRESİ İLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ 12. SINIF

ÖĞRENCİYE

 

MART

ZARARLI ALIŞKANLIKLAR VE ÖNLEME YÖNTEMLERİ ( TÜM OKUL)

ÖĞRENCİYE, VELİYE

 

NİSAN

MESLEK TANITIMI BÖLÜMLER 9-10 SINIF

ÖĞRENCİYE, VELİYE

 

MAYIS

YKS BİLGİLENDİRME- FAKÜLTE GEZİLERİ 11-12 SINIFLAR

ÖĞRENCİYE

 

 

ÖĞRENCİ GRUP ÇALIŞMALARI: İhtiyaç doğrultusunda verimli çalışma, öfke kontrolü, güvenli davranış, sınav kaygısı ile baş etme,  iletişim becerileri, özgüven, benlik algısını geliştirme, çatışma çözme, liderlik vb. konularda grup çalışmaları yapılmaktadır.

“Kendimi Tanıyorum!”

TANIMA ÇALIŞMALARI: Kayıttan önce gerçekleştirilen, her sınıf seviyesi için farklı yapılandırılmış bu çalışmaların amacı öğrencilerimizin farklı gelişim alanlarında güçlü oldukları ve desteklenmesi gereken yönlerinin tespit edilmesidir.

KÖS (Kişisel Öğrenme Stili) TESTİ: Kişiye Özgü Öğrenme Modeli’nin önemli bir adımı olan KÖS envanteri sonuçları veli ve öğrencilerle bireysel olarak paylaşılır. Bu görüşmelerde öğrencinin öğrenme stili, öğrenme stiline uygun çalışma ortamı, ihtiyaçları, motivasyon kaynağı gibi konularda bilgi verilir.

KET(Kariyer Eğilim Testi): Dr. John Holland'ın RIASEC modeline dayanan Kariyer Eğilim Testi öğrencilerin ilgilerine, becerilerine ve kendi kişilik özelliklerine uygun meslekleri belirlemektedir.

“Profesyonel Yaklaşımlar!”

ÖĞRETMENLERE DANIŞMANLIK: Rehber öğretmenler; sınıf öğretmenleri ya da mentor öğretmenlerle ayda bir rutin olarak yaptıkları bireysel görüşmeler ve ihtiyaç dahilindeki toplantılarla öğrencilerle ilgili bilgi alışverişini sağlar ve yapılacak bireysel çalışmalar birlikte planlarlar.

Unutulmamalıdır ki, rehber öğretmeninin görev ve sorumluluklarının etik açıdan bazı sınırlılıkları vardır. Rehber öğretmen, öğrencinin yoğun desteğe ihtiyaç duyduğu durumlarda (özel eğitim, terapi vb.)  ihtiyaca yönelik uzmanlara yönlendirme yaparak yönlendirici işlevini yerine getirir.

Rehberlik Servisi - Ölçme ve Değerlendirme

 • Problem Tarama Envanteri
 • Beck Depresyon Ölçeği
 • Sınav Kaygısı Ölçeği
 • Başarısızlık Nedenleri Ölçeği
 • Mesleki Yönelim Envanteri
 • Çok Yönlü Kişilik Envanteri
 • Öğrenme Sitilleri Envanteri
 • Benlik Tasarımı Ölçeği
 • Kısa Semptom Envanteri
 • Kendini Değerlendirme Ölçeği
 • Çalışma Davranışını Değerlendirme Ölçeği

“Akıllı Kolej her Konuda Yanımda!”

İŞTEK / Staj Çalışmalarımız

İŞYERİ EĞİTİMİ NEDİR?

İşyeri Eğitimi gerçekçi bir modeldir.

 • Dünyada ve Türkiye de çok başarılı uygulamaları vardır.
 • Üniversite-Sanayi işbirliğini ve mezuniyet sonrası işe yerleştirme oranlarını arttıracağı düşünülmektedir.
 • İşyeri Eğitimi işverenler, öğrenciler  ve öğretim üyelerinden oluşan üç ortaklık ile gerçekleşir.

İŞYERİ EĞİTİMİNİN AMACI

 • Endüstrinin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlar yetiştirmek.
 • Öğrenciyi gerçek iş hayatına hazırlamak.
 • Mühendis adaylarının işverene tanıtımını sağlamak.
 • Teorik bilgilerini kullanabilme ve uygulamaya aktarabilme becerisini kazandırmak,
 • Mevcut teknolojik gelişmeleri daha yakından tanımalarını sağlamak.

ÖĞRENCİ AÇISINDAN KAZANIMLAR

 • Öğrenciler gerçek hayatı keşfederken hem profesyonel hem de duygusal açıdan olgunlaşırlar.
 • Mezun olduktan sonra daha kolay iş bulabilirler.
 • Sektörlerindeki konulardan mezuniyet  tezi hazırlayabilirler.

İŞYERİ EĞİTİMİNİN İŞVERENE SAĞLAYABİLECEĞİ FAYDALAR

 • İşyeri Eğitimine katılan mühendis adayı öğrenciler kapasiteleri, güvenilirlikleri ve yetenekleri açısından risksiz bir şekilde deneme sürecinde gibi değerlendirilebilir.
 • Öğrencinin İşyeri Eğitimi süresince sigortalama sorumluluğu üniversitede olacağından işletmeniz üzerinde bu tür mali yükümlülükler olmayacaktır.

PROGRAMIN  SAĞLAYACAĞI DİĞER YARARLAR

 • İşyeri Eğitimi üniversite-sanayi arasındaki işbirliğinin gelişimini hızlandırır.
 • Bu sayede ortak araştırma projeleri daha kolay aktif hale getirilebilir.

 

 

İŞTEK Projesi, mesleki orta öğretimde verilen yeterliliklerin işletmelerin ihtiyaç duyduğu yeterlilikleri karşılamasını ve çıraklık, staj ve beceri eğitimleri için işyeri öğrenme programlarının oluşturulmasını hedefliyor. Bu bağlamda, öğrencilerin hem sosyo-psikolojik gelişmelerini hem de teknik gelişmelerini sağlayacak eğitimler verilecek ve bu eğitimler, ilgili işyerlerinde uygulamalı olarak güçlendirilecek mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin artırılmasına dönük önemli ve kapsamlı adımlar atılırken, öte yandan da gençlerimizin çalışma yaşamındaki deneyimlerinin güçlendirilmesi için mesleki eğitim ve ilgili tüm taraflar arasında güçlü işbirliği tesis edilmektedir

“İşyeri Tabanlı Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi (İŞTEK)” konulu proje; mesleki ve teknik eğitimin, gençlerin potansiyellerini gerçekleştirmelerine, işletmelerin gereksinimini karşılayacak ve uluslararası rekabette genç nüfusu ile ön plana çıkmak isteyen Ülkemize avantaj yaratacak biçimde yapılandırılmasına katkı sağlayacaktır.

Sistem içerisinde sürdürülebilir iyileştirmenin garantisi olan işyeri tabanlı öğrenmede kalite güvence sisteminin geliştirilmesi bu projenin odak noktasıdır.

“ İşyeri tabanlı eğitimin kalite güvence sistemi, mesleki eğitimin yönetimi ve sosyal tarafların katılımı, şirketlerin desteklenmesi, işyeri tabanlı eğitimin tüm taraflar için cazibesinin artırılması ve kalite güvencesinin sağlanması konularında tarafların üzerinde mutabık kaldığı standartlar vasıtasıyla sağlanabilir.

Standartları geliştirmek tek başına bir anlam ifade etmez. Anlamlı olan sistemdeki tüm paydaşların hedefteki standartlara ulaşmak için sarf edeceği çabadır. Bu doğrultuda etkin ve etkili bir istişare modelinin kurulması elzemdir. Bu proje kapsamında okulumuzda thy teknik ve havacılık sanayisinde öğrencilerimizin staj imkanı bulunmakta.

10. sınıf öğrencilrimiz 12 saat 11. Sınıf öğrencilerimiz 20 saat hangar eğitimi, gördükten sonra teorik ve uygulamalı eğitimlerle stajlarını tamamlamaktadırlar.

Stajları süresince

Pistonlu motorlar

Uçak kanat yapıları

Uçak motorları

Uçak aerodinamiği

Uçak elektroniği

Kokpit elemanları

Kokpit yapısı

Uçak malzeme yapıları

Pervane

Uçak sistemleri

 Derslerinde eğitim aldıktan sonra uygulama yapmak üzere meslek öğretmenlerimizin gözetiminde THY üniversitesi ve havacılık sanayi  sirketlerinde  çalışma yapmaktadırlar.çalışmaların desteği niteliğinde dönem boyunca okulumuz labaratuvarlarında yaparak yaşayarak öğrenip uygulama dersleri gerçekleştirilmektedir.Eğitimler sonunda nitelikli ara eleman ve mühendis adaylarımız okulumuzdan mezun olmaktadır.

 

 

3D Mesleki Eğitim Çalışmalarımız

3D yazıcılar; öğrenim çağındaki, meraklı ve hayal gücü sınırsız çocuklarımız için fikirlerini sonuca dönüştürmeye yarayan bir araçtır. 3D yazıcılar okullara girdikten sonra öğrencilerin fiziksel, zihinsel, mesleki ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamaktadır. Öğrenciler bir hücrenin yapısını 3D yazıcıyla basabilir, bir organı birebir kopyalayarak üretebilirler. Ayrıca, çocukların hayal dünyasına sınırlama getirmeden kendileri ne istiyorsa onu tasarlayıp üretmeleri mümkündür. 3D yazıcıların eğitime katkısı kısaca aşağıdaki sıralanabilir;

      - 3 boyutlu görseller sayesinde, öğrenciler tarafından anlaşılması güç olan konuların anlatılması kolaylaşır.

      - Derste anlatılacak konularla ilgili örneklerin küçük modelleri çıktı alınarak öğrencilerin derse olan ilgisi ve motivasyonu daha uzun süre korunur. Modellerin çıktılarının alınması konusunda 3D Baskı Hizmetimizden de faydalanabilirsiniz.

      - Öğrencilerin proje tabanlı öğrenime geçmeleri sağlanır. Bununla birlikte, öğrencilerin kendi projelerini bilgisayar dışı bir ortamda yaparak bizzat ürüne dönüştürmeleri sağlanır.

      - İnteraktif sınıf aktivitelerinin gerçekleştirilmesi sağlanır. Öğretmenlerin, öğrencileri ile paylaştığı bilgi sadece kitap sayfaları arasında kalmaz ve öğretmenler istedikleri örneği oluşturarak öğrencilerle paylaşabilir.

Artan Hayal Gücü ve Yaratıcılık

Uluslararası Eğitim Teknolojileri Topluluğu'na göre 5 sene içerisinde 3D yazıcıların, nesnelerin interneti (Internet of Things) ve oyunlaştırma STEM kapsamında eğitim teknolojileri içinde yerini alacağı belirtilmiştir. Bu üç teknolojiyi bir arada barındıran proje olan ArtıBoyut Eğitim, müfredat hazırlama ve içerik konularında da okullara destek olmayı amaçlamaktadır.

Dünyanın konuştuğu ve üretim devriminin başındaki hareket olan Maker Hareketi kapsamında, 3D yazıcıların önemi ve yeri çok büyüktür. Motivasyonun eğitimde çok önemli bir yeri olduğuna inanan ArtıBoyut; matematik, fizik, kimya, biyoloji ve tarih gibi derslerin tümünü kapsayan bir müfredat içeriği üzerine çalışmalarını devam ettirmektedir. Tüm derslerin saha kullanım alanlarını kapsayan, tasarıma, mühendisliğe ve üretime dayalı bir eğitim sistemini ArtıBoyut 3D Yazıcılar ile sağlayabilirsiniz. Okul çağındaki öğrenciler sahaya atılmadan önce kendi tasarımlarını üretebilir, inovasyon ve üretimle okul çağında tanışabilirler. Ayrıca, öğrenciler kendi tasarımınlarını ellerine aldığı zaman yaşadığı motivasyon ve öğrenme isteği çok önemlidir. ArtıBoyut, bu motivasyonun eğitimdeki etkisinin çok büyük olacağına inanmaktadır.

Öğrencilerin fikirlerini 3D modellere dönüştürmesine olanak sağlayan tasarım programları hayal güçlerini geliştirmelerine de yardımcı olmaktadır. 3D yazıcılar sayesinde öğrenciler, tasarladıkları soyut objeleri somut hale kolayca dönüştürebilmektedirler. Böylece, tasarımlarını gerçek dünyada da karşılığını görmeleri ve dokunabilmeleri öğrenciler için benzersiz bir deneyim olmaktadır. Öğrenciler, tasarım yeteneği kazanmasıyla çevresinde gördüğü sorunları tespit edip bunlara tasarım programlarını kullanarak çözümler üretmeye başlarlar. Daha sonra 3D Yazıcıları kullanarak geliştirdikleri çözümleri somut hale dönüştürmeleri ise daha yaratıcı ve çözüm odaklı olmalarını sağlamaktadır. 3D yazıcıların sınıflarda kullanılması öğrenciler için gözünde canlandırılması zor olan objelerin daha kolay anlaşılmasını da sağlar. Böylece, müfredattaki dersler farklı duyu organlarına da hitap ederek daha akılda kalıcı ve öğretici olur.

Tüketen değil üreten bir nesil yetiştirmek için geliştirdiği projeleri ve eğitimleri ile eğitim kurumlarında üç boyutlu yazıcı laboratuvarı kurma çalışmalarına başlamıştır. Bu eğitimler ve laboratuvarlar sayesinde çocuklar, henüz orta öğretimdeyken bile kendi tasarımlarını üretebileceklerdir. Tüyap Sign İstanbul 3DPrintShow fuarında üç boyutlu yazıcıların eğitim alanındaki önemi üzerine sunum yapan ArtıBoyut, Özel Nova Okulları ile başlayan “Robot Programlama ve 3 Boyutlu Yazıcı Uygulamaları” projesini Türkiye'nin birçok okulunda yaygınlaştırmayı hedeflemektedir.

 Araştır-Kurgula-Tasarla-Üret

Yeni müfredatla beraber 6-7-8. sınıflar için zorunlu olan “Teknoloji ve Tasarım Dersleri” için 3D yazıcılar bir ders elemanı olmaktadır. Örneğin, laboratuvarda Araştır-Kurgula-Tasarla-Üret aşamaları şeklinde ilerleyen ders içeriğinde, “Üret” kısmı 3D yazıcıyla sağlanmaktadır. Öğrenciler sene boyunca oluşturdukları bir tasarımı sene sonunda üretebilirler ve üretim için 3D yazıcılar vazgeçilmez birer yardımcıdır. Öğrenciler projelerini tasarlarken, fikirlerinin kullanım alanlarını inceler, fizibilite çalışması yapar ve yapacakları üretimi 3D Yazıcı Filament Özellikleri gibi parametreleri göz önünde bulundurarak planlar.

Zorunlu müfredatın yanında, eğitim kurumlarının kuracakları/kurdukları Tasarım Kulübü’yle alt sınıflarda bu dersin öncesinde, tasarım ve üretim konusunda bilgi alıp bu konu üzerinden serbest zamanlarında çalışmalar yapabilmektedir. Ayrıca, çeşitli yarışmalara ve etkinliklere de Tasarım Kulübüyle katılınabilir. Öğrenciler için kendi üretimleriyle ve ekipleriyle bir mücadeleye girmesi onlar için önemli bir gelişim sağlayacaktır.

 Her öğretim yılı için araştırmaya, kurgulamaya, tasarıma ve üretime özgü odak noktalarıyla bir çalışma oluşturulabilir. Genel olarak; araştırma, düşünmeyi öğrenme, günlük yaşamdaki olayları farklı açılardan değerlendirebilmeyi yerleştirmeye çalışmaktadır. Bunun yanında yüzey, mekân, birim vs. gibi çeşitli kavramları da öğrencilere benimsetmektedir. Örneğin; öğrencilerin her gün kullandıkları ev aletlerinin içlerini açıp, basitçe nasıl çalıştıklarına baktıktan sonra aslında ne kadar basit sistemler oldukları anlatılabilir.

Kurgulama ise, araştırmanın devamı olarak merak ve hayal ettikleri ile değiştirmeyi, geliştirmeyi ve kolaylaştırmayı düşündüklerinde çözüme yönelik fikir ve hayal güçlerini yazarak, çizerek somutlaştırabilirler.

 Tasarım ile birlikte, diğer aşamalarda geliştirilen becerilerin somut bir ürüne dönüşmesi amaçlanmaktadır. Fiziksel bir objeye dönüşecek olan ürünün, uyumluluğu kullanılabilirliği sorgulanır ve sonrasında basitçe nasıl üretime gidebileceği sorgulanır. Bu noktada 3D yazıcıda üretim için öğrencilerin tasarım aşaması başlar. Öğrenciler, 3D Modellemede Dikkat Edilmesi Gerekenler sayfasındaki notlardan faydalanarak modellerini oluşturmaya başlar.

Değerler Eğitimi

Değerler, aklın ve kalbin birlikte uyum içinde olması şeklinde  tanımlanabilir.

Ahlaki, kültürel, ruhsal, toplumsal ve bireysel alana ilişkin uygun  duyarlılık geliştirmeyi ve bunları içselleştirmeyi içerir.

Toplumsal ve insani değerler insan yaşamının en önemli yanını oluşturur. Sevgi, cesaret, dostluk, yardımlaşma, temizlik, saygı, doğruluk, nezaket ve benzerleri önem verilen toplumsal değerlerdir.

 

SAYGI

Değeri,

Üstünlüğü,

Yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye ya da bir şeye  karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya neden olan sevgi duygusu,  

hürmet, ihtiram.

İnsanlara saygıyı yitirdin mi yandın bittin, on  paralık oldun demektir.

- Y. Kemal


Sevgi bir ruhsal rahatlamadır. Fakat  saygı ise vicdanen kendini huzurlu  hissetmektir.  Saygılı olanlar hep saygı görmüşlerdir.

 

Okullarda Uygulanabilirliği

Hikâyeler belirlenip sınıfta okutulur ve hikayelerden hareketle  saygının her makamda olduğu ve menfaat için değil hürmet için  kullanıldığının önemine vurgu yapılabilir.

 

SORUMLULUK

Sorumluluk, bireyin uyum sağlaması, üzerine düşen görevleri yerine getirmesi ve kendine ait bir olayın  başkaları üzerindeki etkilerinin sonuçlarını üstlenmesi, başkalarının haklarına saygı göstermesi ve kendi davranışının sonuçlarına sahip çıkabilmesi,

Sorumluluk sahibi insanlar:

 • Kendi kararlarını verebilen,
 • Karar alırken ellerindeki kaynakları kullanabilen,
 • Bağımsız davranabilen,
 • Kendine güvenli,
 • Başkalarının haklarını çiğnemeden kendi ihtiyaçlarının karşılayabilen kişilerdir.

 

Okullarda Uygulanabilirliği 

 • Sosyal Sorumluluk Projelerinden, Sigarayı Bırakma Projesi üzerine durulur.
 • Okulun panolarına ve sınıflara belirli bir resim asılır ve duyurulara başlanır.
 • Sınıflar arası düzenlenecek olan en güzel pano ve afiş hazırlama yarışması üzerine öğrencilere teşvikte bulunulur.
 • Öğrencilerin hazırlayacağı panoların kontrolü sınıf öğretmenleri tarafından yapılır.

 

ALÇAKGÖNÜLLÜLÜK

 • Alçak gönüllülük tam anlamıyla kibir ve gururun karşıtıdır.
 • Yetersizlik, korkaklık ve güvensizlik değildir. 
 • İnsanın kendini küçük görerek alçaltması da değildir.
 • İnsanın kendi değerlerini, yeteneklerini, olumlu ve olumsuz yanlarını iyice kendini olduğundan başka türlü görmemesi ve göstermeye kalkışmamasıdır.
 • Şimdi biraz kendimizden bahsedelim.

 

Acaba ne kadar alçak gönüllüyüz?

 • Kibrimiz veya sabah yolda gördüğümüz her hangi birisine gülümsemek çok mu zor? 
 • Yürüyen yaşlı birini yardım etmek, gönlünü almak çok mu zor?
 • Çok zengin olmak birisine yardım etmemizi, gönlünü almamızı engel mi?
 • Çok güzel olmak karşımızdaki insanın karşısında böbürlenmemizi mi gerektirir? 
 • Gururumuz alçak gönüllüğümüzü bastırıyor mu?

 

Okullarda Uygulanabilirliği

Tevazu ve alçakgönüllülükte toprak gibi ol…’’ sözü tahtaya yazılır. 

Çalışma kağıdı verilerek konuyla ilgili herkes yanındaki arkadaşıyla röportaj yapabilir.

 

EMPATİ

 • Empati, bir insanın, kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamasıdır. 
 • Empati sayesinde insan ilişkileri gelişir. 
 • İnsanlar arasındaki kavgalar azalır ve zamanla yok olur. 
 • Aile içi empati ise aile bireylerinin karşısındaki insanı kendi yerine  koymasıdır. 
 • Bu sayede bireyler karşındakinin ne tepki vereceğini bilir ve ona göre  davranır.

Empatinin tam olarak gerçekleşmesinin üç kuralı vardır;

1- Bir insanın kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak, olaylara  onun bakış açısıyla bakmak.

2- Karşıdakinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlamak ve hissetmek.

3- O kişiyi anladığını ona ifade etmek.

 

Okullarda Uygulanabilirliği

 • Sınıf içerisinde ‘Işınlanma Cihazı’ etkinliği kullanılabilir.
 • Sınıfın kapısı ışınlanma cihazı olarak düşünülür
 • ve örnek olaylar yaşanıyormuşçasına her öğrenci duygularını paylaşır.

DÜRÜSTLÜK

 • Dürüstlük güvenilirliktir.
 • Dürüstlük, daima hakkın ve haklının yanında, haksızlık ve haksızın 
 • karşısında yer almaktır.
 • Dürüstlük; yalanın, sahteliğin ve ikiyüzlülüğün her türünden uzak 
 • Dürüstlük; erdemdir, erdemli yaşamdır.

 

DÜRÜSTLÜK NE DEĞİLDİR?

 • Dürüstlük, miş gibi yaşamamaktır.
 • Dürüstlük kandırmamaktır, aldatmamaktır, aldanmamaktır.
 • Dürüstlük, adam gibi yaşamaktır, yaşatmaktır.
 • Dürüstlük rol yapmak, maske takmak, sahte, yapay ve yapmacık davranmak değildir.
 • Dürüstlük haksızlık yapmamak ve haksızlığa izin vermemektir.

Okullarda Uygulanabilirliği

Başarmak için hangisi daha etkilidir…

 

SEVGİ

 • Sevginin genel bir tanımı yoktur. Yapılamaz.
 • Tadan kişi de sevginin ne olduğunu yeterince anlatamaz. 
 • Aynı zamanda sevgi evrensel bir duygudur.
 • Annenin çocuğunu sevmesi, eşlerin birbirlerini sevmesi, ilâhî bir sır olarak,gayesi “bir tenle bir teni, bir canla bir canı kavuşturmak” olan sevginin evrenselliğine en güzel örnektir.

Okullarda Uygulanabilirliği

Hikayeler anlatılarak tartışma ortamı yaratılabilir.

HOŞGÖRÜ

 • Hoşgörünün dilimizdeki manası; alttan almak, tolerans göstermek, Katlanmak gibi sözcükleri karşılar.
 • İnsanların sık sık kendini sorgulaması gereken bir konu vardır. 
 • Hayata ve çevremizdeki insanlara karşı hoşgörülü davranıyor muyuz ? 
 • Bir nevi insanları anlamaya çalışmak hoşgörülü davranmaktır.

Okullarda Uygulanabilirliği

Hoşgörü ile ilgili her sınıfta dergi hazırlatılabilir.

ADALET

Adalet, hakkın gözetilmesi ve yerine getirilmesi anlamına gelir. Haklı ile haksızın ayırt edilmesi adaletle sağlanır

Kısaca, “ahlaki doğruluk” algısıdır denilebilir. Hukuk kurallarının uygulanışı olarak algılandığı gibi, bireyler arası görgü, örf, gelenek ve göreneklere uygun eşitlik anlayışı da olabilmektedir.

 

Okullarda Uygulanabilirliği

Sınıf gruplara ayrılarak adalet gazetesi oluşturulması istenebilir. Kişilerin kendilerini sorgulamaları sağlanır.

 

YARDIMLAŞMA

Dayanışma bir topluluğu oluşturanların duygu, düşünce ve ortak  çıkarlarda birbirlerine karşılıklı bağlanması demektir.

Toplumsal dayanışma ise toplumun kurum ve kuruluşlarıyla ortak değerlerde birleşmesi ve birlikte hareket etmesidir.

İnsanların yalnız yaşaması mümkün değildir. 

Birlikte yaşamanın gereği olan dayanışma ile insanlar yardımlaşmayı,  birlikte iş yapmayı öğrenirler. Dayanışma sayesinde daha çabuk ve daha çok iş yapabilir.

Ayrıcalıklarımız

Mesleki Teknik Ortaöğretim Kurumları (M.T.O.K) İmkanı

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının Ek Puanları İle Yerleşebilecekleri Ön Lisans Programları

Akıllı Kolej Sivil Havacılık Lisesinden ,mezun olan öğrencilerimizin ek puanla yerleşebilecekleri iki yıllık(Önlisans) bölümler;

 

 

6054

UÇAK BAKIMI

UÇAK GÖVDE-MOTOR

Makine

TYT

Otomotiv Teknolojisi

Tarım Makineleri

Uçak Teknolojisi

 

MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARI(M.T.O.K)

Üniversite kılavuzunda bir bölümün yanında eğer M.T.O.K. yazıyorsa; bu, o bölüme yalnızca ilgili mesleki ve teknik liselerden mezun olan öğrencilerin yerleşebileceği anlamına gelir. M.T.O.K. uygulamasından önce YKS puan türüyle öğrenci alan özellikle mühendislik gibi bölümlerde meslek ve teknik lise öğrencilerinin girmesi bir hayli zordu. M.T.O.K. uygulamasıyla getirilen yenilik bu okullara sadece ilgili mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun öğrencilerin yerleşebilmesidir. Bu sayede başta mühendislik bölümleri olmak üzere meslek ve teknik lise mezunu öğrencilere daha bir çok bölümün önü açılmıştır.

M.T.O.K. bölümlerine o alana giriş hakkı olan mesleki teknik eğitim öğrencileri dışında başka mesleki teknik eğitim öğrencileri ve normal lise eğitimi almış öğrenciler (Düz, Anadolu, Fen, Sosyal Bilimler lisesi vb. ) seçim yapamazlar, tercih yapıp M.T.O.K. bölümlerini kazansalar bile bu bölümlerde okuyamazlar.

 

 

M.T.O.K KONTENJANI İLE TERCİH EDİLEBİLECEK MÜHENDİSLİK FAKÜLTELERİ

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Makine ve imalat Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

Otomotiv Mühendisliği

2017 ÖSYS M.T.O.K VERİLERİ

ÜNİVERSİTE ADI

BÖLÜM

M.T.O.K

BOŞ KONT.

PUAN

BAŞARI SIRALAMASI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ(İ.Ö)

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ

13

0

245,27342

239.312

MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL)

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ

13

0

306.59

132.224

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ

13

0

251,46754

225.150

AMASYA ÜNİVERSİTESİ

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ

13

10

246,07871

237.351

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ

14

0

280,50379

169.975

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ(İ.Ö)

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ

14

0

264,21256

198.677

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ

14

0

259,85315

207.477

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (İ.Ö)

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ

14

0

250,80547

226.623

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ

15

0

258,51801

210.236

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ

10

6

246,21894

237.031

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (KOCAELİ)

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ

15

0

245,51913

238.736

SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MUĞLA)

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ

12

5

245,53219

238.713

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ

12

11

245,00651

239.883

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK)

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ

14

0

244,96572

239.982

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (KIRKLARELİ

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ

12

7

245,53663

238.704

MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ

15

0

250,42931

227.476

MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(İ.Ö)

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ

14

4

246,02256

237.492

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ

13

0

307,53186

130.919

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ

12

0

257,57595

212.136

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (SAKARYA)

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ

14

0

283,37599

165.381

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (İ.Ö)

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ

15

0

268,55768

190.589

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ

14

0

247,5405

234.024

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)

OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ

16

0

254,12649

219.449

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (KOCAELİ)

OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ

15

0

246,00196

237.547

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)

MAKİNA VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ

8

6

246,63036

236.058

 

Kulüp Çalışmalarımız

Spor Kulüpleri 

 

Satranç Kulübü  

 

 

Kütüphane Kulübü  

Model Uçak Kulübü 

 

 

Gezi Kulübü 

 

Belirli Gün ve Haftalar Kulübü