Yabancı Dil

AKILLI KOLEJLERDE YABANCI DİL EĞİTİMİ

Akıllı Kolejlerde yabancı dil eğitimi Milli Eğitim müfredatına ek olarak okullarımızdaki dil sınıflarında hafta içi ders bitimlerin de ve hafta sonları da yoğunlaştırılmış derslerle desteklenmektedir. Çekirdek beceriler olan dinleme, okuma, konuşma ve yazma üzerine odaklanarak öğrencilerin akıcı bir yabancı dili geliştirip rahatlıkla iletişim kurmalarına ortam hazırlanmaktadır. Bu bağlamda köklü bir birikime sahip olan Akıllı Kolejler dil öğretiminde bir marka haline gelmiştir.

Öğrenciler yabancı dili günlük hayatla ilişkilendirerek uygular ve öğrenirler. Öğrenme, genellikle bu sürece etkin biçimde katılan öğrenci merkezlidir. Öğrenciler belirli aralıklarla değişik değerlendirme ölçütleriyle izlenirler. Kendilerini sürekli modern eğitim yöntemleriyle yenileyen ve okullarında yabancı dil öğretimini belli bir standarda oturtmuş, kararlı bir şekilde uygulamakta olan bir yapıyı tavizsiz şekilde sürdürmektedir.

Yabancı Dil Koordinatörlüğü bünyesinde kadromuzu branşlarında söz sahibi deneyimli Türk ve yabancı (Native Speaker) eğitimcilerden oluşturduk. Modern ve yeterli teknik donanıma sahip okullarımızda öğrencilerimize kendi kendilerini değerlendirme esası üzerine kurulan Uluslararası Avrupa Dil Portfolyosu kazandırmaktayız. Öğrencilerimiz Türk ve yabancı öğretmenler desteğiyle uluslararası bir dil olan İngilizceyi çok rahat ve kolaylıkla öğrenebilmektedirler. Öğrenilen her farklı yabancı dil içinde okullarımızda ayrı bir  portfolyo kodu kullanmaktayız. Dil öğrenimi bu süreç içerisinde hem öğrenci hem de sorumlu öğretmenler tarafından ayrı ayrı desteklenip değerlendirilir. Öğrencilerin gelişim süreci portfolyo dosyaları tutularak izlenmektedir. Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilerimizin dil öğrenimleri beş farklı yeterlilik esas alınarak CEF (Common European Framework) çerçevesinde belirlenir. Bu aşamayı tamamlayan her öğrencimizin yabancı dil bilgi ve becerisi internet ortamına aktarılarak  portfolyoları kazanmış oldukları  beceriler doğrultusunda verilir.

Akıllı Kolejlerde dil öğretiminde bir başka amaç ise hem eğitimini İngilizce olarak sürdürmekte olan üniversitelere gitmek isteyen öğrencilerimize ileri dil becerilerini kazandırmak ve hem de üniversitelerin hazırlık atlama sınavlarıyla, ülkemizde ve dünyada geçerli olan uluslararası sınavlara yoğunlaşarak öğrencilerimizin bu sınavlardan da başarılı olmalarını sağlamaktır.

Akıllı Kolejlerde, öğrencilerimizin yabancı dil kazanımlarını ileriye taşımalarına yönelik hikaye kitapları okutulur, yabancı film izletilir, sınıflar ve okullar arası bilgi yarışmaları, şarkılar, oyunlar, duvar gazeteleri, sözcük bulma, sözcük çoğaltma, proje çalışmaları, bir konu üzerine tartışma, dil haftası, dil bayramı gibi aktiviteler yaptırılır.

Öğrencilerimize yalnız ileri dil becerilerini kazandırmakla yetinmeyip aynı zamanda uluslararası kültürleri tanımaları, bilgi ve becerilerini güncel hayatta uygulamaları için teknik ve turistik konularda yurtdışı geziler düzenlenir.

Akıllı Kolejlerde öğrenciler yabancı dil kazanımlarındaki başarılarıyla mutlu, özgüven sahibi araştıran sorgulayabilen tartışabilen hoşgörüyü yaşam biçimi haline  getiren ve dünyadaki akranları ile rekabet edebilen bireyler olarak yetişirler.

FARKINDALIKLARIMIZ

Özel Akıllı Kolejlerde öğrencilerimiz, modern çağın gerekliliğine göre hazırlanmış yabancı dil eğitim programları sayesinde üst seviyede anlama, konuşma ve yazma becerisi kazanırlar. Okulumuzda İngilizceyi öğretirken, klasik yöntemlerin dışında, dili sadece bir ders olarak öğretmek yerine, öğrencilerimizi, anadillerini öğrenirken yaşamış oldukları evrelerden, deneyimlerden geçirerek onların dil becerilerini geliştirmeyi hedeflemekteyiz.
Anadil edinme basamaklarını şöyle sıralayabiliriz. “Konuşma öncesi dönem, dinleme dönemi, heceleme dönemi, tek kelime dönemi, kelimelerin birleştirilmesi dönemi ve dilin aktif bir şekilde kazanılıp, kullanılması dönemi”
Yaparak, yaşatarak, doğal öğrenme ortamları oluşturarak, bilgisayar destekli interaktif sınıflarda İngilizcenin aktif şekilde kullanılmasına ortam sağlıyoruz.

Akıllı Kolejlerde yabancı dil eğitim sistemi iletişim ve sosyal yeterlilik çerçevesinde şekilleniyor.
Yabancı dili iletişim odaklı platformlarda tecrübe eden öğrencilerimiz, hangi dilde konuşurlarsa konuşsunlar, kendilerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde ifade ediyor. Yabancı dil eğitimi vizyonumuzda 4 ana başlığımız bulunuyor.

-Günümüze uyarlanmış yabancı dil eğitimi
-İletişim odaklı dil eğitimi
-Uluslararası standartlarda dil eğitimi
-Kampüste yaşam dili İngilizce

Günümüze Uyarlanmış Yabancı Dil Eğitimi
21. yy. yabancı dil öğretim programı doğrultusunda akademik içeriğimiz 5 başlıktan oluşuyor: İletişim (Communication), Toplum (Community), Karşılaştırma (Comparison), Bağlantı (Connection) ve Kültür (Culture)

İletişim Odaklı Dil Eğitimi
Öğrencilerimize sunduğumuz süreç yalnızca dilbilgisel yeti değil iletişimsel yetinin de kazandırılması sürecidir. Bu nedenle yabancı dilde iletişim kurabilmek için 5 dil yetisini eş zamanlı geliştirmek sistemimiz önceliğinde yer alıyor.

-Yazma
-Okuduğunu anlama,
-Duyduğunu anlama,
-Sözlü anlatım
-Karşılıklı konuşma

Uluslararası Standartlarda Dil Eğitimi
Akademik müfredatının temelini CEFR (Avrupa Dil Çerçevesi) kriterleri oluşturuyor. Bu nedenle Yabancı dil eğitim müfredatı uluslararası standartlardadır. CEFR; Dil öğretimi izlencelerine, müfredatlara, sınavlara ve ders kitaplarına bir temel sağlanması için oluşturulmuştur. Bu metin, yabancı dil öğrenenlere, ne öğrenmeleri gerektiği, yabancı dilde etkin bir biçimde iletişimegeçebilmek için hangi bilgi ve becerileri geliştirmeleri gerektiği konusunda anlamlı bir yol gösterme amacındadır. Bu çerçeve ayrıca, yaşam boyu öğrenme bağlamında öğrenmenin değerlendirilebilmesi için öğrenenlere gelişim düzeylerini de belirliyor.

Kampüste Yaşam Dili İngilizce
Akıllı Kolejlerde öğrencilerimiz doğal yaşamları içerisinde gerek arkadaşları gerekse öğretmenleri ile yabancı dilde anlaşarak pratik yaparlar. Bu durum öğrencilerimizin düşünerek, hayal kurarak ve kavramları konumlandırarak öğrenmelerini sağlar.


Yabancı Dil Eğitimi Modülü
Yabancı Dil Eğitimi Modülü İlkeleri :

-Life skills – driven language objectives: Yaşam becerilerine yönelik dil kazanımları
-Social experience : Sosyal yaşama yönelik
-Natural language : Doğal dil kullanımı
-Creating materials: Materyal geliştirme

Okullarımızda Yabancı Dil Eğitim Modülü akademik içeriği 5 başlıktan oluşuyor:

-Exploring Language: Dili keşfetme
-Socializing Through Stories: Hikaye yoluyla sosyalleşme
-Responsible Reader: Sorumlu okuyan
-Serious About Play: Oyunlarla İngilizce
-Experimenting With Drama: Dili drama ile deneyleme


Native Speaker

Yabancı dil eğitiminde, o dili ana dili olan öğretmenlerle çalışmak o dili öğrenecek öğrenciler için son derece faydalı bir uygulamadır.

Öğrenciler yabancı dili öğrenirken, öğrenmenin doğal ortamlarda gerçekleşmesi, hedef dilin öğrenme sürecini oldukça hızlandırır.

Native Speaker adı verilen öğretmenlerle, önce sınıf atmosferinde, sonra ise okulun her yerinde sürekli içiçe gelen öğrenciler, iletişim kurmak için kendilerini mecbur hissederler. Sürekli yabancı dil konuşmaya maruz bırakılan öğrenciler, süreç içerisinde pratik yapa yapa önce konuşulanı anlamaya, sonrasında konuşmaya başlarlar.

Böylece süreç içerisinde “Yabancı Dil” öğrencide doğallaşır. Yabancı dilin öğrencide doğal bir hale gelmesi, eğitimin içselleştirilmesi, Akıllı Kolejler İngilizce koordinatörlüğü olarak, istediğimiz son hedef davranıştır.

Yabancı dil zümremiz yıl içerisinde düzenlediği, hizmet içi eğitimlerle, öğretmenlerinin tecrübesini ve alan bilgisini sürekli pekiştirme ve geliştirmeyi amaç edinmiştir. 

Yabancı dil eğitiminde hedeflerimiz:

-Öğrencilerimize yabancı dili yaşayarak öğretmek, yabancı dilin gerektirdiği dört ana beceriyi (Okuma-Yazma- Dinleme ve Konuşma) kazandırmak;
-Öğrencilerimizin üniversiteye giriş yabancı dil sınavında (LYS- 5) başarılı olmalarını sağlamak;
-Üniversitelerde hazırlık atlama sınavlarında başarılı olabilmeleri için TOEFL ve IELTS gibi sınavlara hazırlamak;
-Ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarılı olmalarını sağlamak;
-Yabancı dilde sunum yapabilmelerini, öğrendikleri yabancı dilleri kullanarak yıl içi ve yıl sonu etkinlikleri yapmalarını sağlamak;
-Yurt dışında eğitim görmek isteyen öğrencilerimizin SAT, TOEFL sınavlarına hazırlanmalarına yardımcı olmaktır.