Mesleki Beceri ve Kazanımlar

İş dünyası çeşitliliğini arttırdıkça, uzmanlık alanları çeşitlendikçe öğrencilerin daha başarılı olabilmek için daha fazlasını bilmeye ve daha fazlasını yapabilmeye olan ihtiyacı artıyor.

Mesleki becerileri geliştirmek üzerine yapılan her yatırım öğrencilerin yeteneklerini ve yeni ilgi alanlarını keşfetmelerini sağlıyor.

Mesleki eğitimde kazanım takipleri hayati önem taşır. Öğrencilerin okulda ve işletmede kazanım biriktirme kapasitesini arttırmak için, takip sıklığını çok tutmak gerekmektedir. Öğrencilerimizin takipleri otomasyon sistemi üzerinden yapılmakta, ölçümleri sağlıklı sağlanmaktadır. Kazanılması gereken mesleki beceriler atölye sistemleri aracılığı ile pekiştirilmekte ,stajları ile tamamlanmaktadır.

Teknik -  Teknokent -  Teknoloji İnovasyon Liseleri Bölümleri

Makine Teknolojileri

         Program sonunda seçtiği mesleğe yönelik olarak;

 1. Genel kültüre yönelik bilgi ve becerileri kazanır.
 2. Ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlilikleri kazanır.
 3. Gerçekleştirilen proje yarışmalarına (TÜBİTAK, ODTÜ vb.) katılıp kendini ifade edebilme yeterliliği kazanır.
 4. Bölümün gerektirdiği; eğeleme, temel teknik resim okuma ve çizme, torna tezgahı kullanımı, freze tezgahı kullanımı, CNC tezgahı kullanımı, çizim programlarıyla tasarım yapabilme becerilerini kazanmaktadırlar.

Elektrik – Elektronik Teknolojisi

         Program sonunda seçtiği mesleğe yönelik olarak;

 1. Genel kültüre yönelik bilgi ve becerileri kazanır.
 2. Ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlilikleri kazanır.
 3. Gerçekleştirilen proje yarışmalarına (TÜBİTAK, ODTÜ vb.) katılıp kendini ifade edebilme yeterliliği kazanır.
 4. Bölümün gerektirdiği; lehimleme uygulamaları, devre tasarımı ve uygulaması, temel elektrik devreleri uygulamaları, temel teknik resim okuma ve çizme, temel kumanda devre tasarımları, PLC ile devre tasarımları, devre – baskı devre çizim programları, haberleşme tesisatı ve tasarım becerilerini kazanmaktadırlar.

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri

Program sonunda seçtiği mesleğe yönelik olarak;

 1. Genel kültüre yönelik bilgi ve becerileri kazanır.
 2. Ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlilikleri kazanır.
 3. Gerçekleştirilen proje yarışmalarına (TÜBİTAK, ODTÜ vb.) katılıp kendini ifade edebilme yeterliliği kazanır.
 4. Bölümün gerektirdiği; lehimleme, devre tasarımı ve uygulaması, torna ve freze tezgah kullanımı, temel teknik resim okuma ve çizme, temel kumanda devre tasarımları, PLC ile devre tasarımları, sensör uygulamaları, programlama uygulamaları, çizim tasarımlarını kazanmaktadırlar.

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri

         Program sonunda seçtiği mesleğe yönelik olarak;

 1. Genel kültüre yönelik bilgi ve becerileri kazanır.
 2. Ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlilikleri kazanır.
 3. Gerçekleştirilen proje yarışmalarına (TÜBİTAK, ODTÜ vb.) katılıp kendini ifade edebilme yeterliliği kazanır.
 4. Bölümün gerektirdiği; lehimleme uygulamaları, devre tasarımı ve uygulaması, temel teknik resim okuma ve çizme, biyomedikal teknik terimleri ve İngilizcesi, tıp terimleri, biyomedikal cihazların bakım, onarım, kalibrasyon becerilerini kazanmaktadırlar.

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri

         Program sonunda seçtiği mesleğe yönelik olarak;

 1. Genel kültüre yönelik bilgi ve becerileri kazanır.
 2. Ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlilikleri kazanır.
 3. Gerçekleştirilen proje yarışmalarına (TÜBİTAK, ODTÜ vb.) katılıp kendini ifade edebilme yeterliliği kazanır.
 4. Bölümün gerektirdiği; lehimleme uygulamaları, devre tasarımı ve uygulaması, temel teknik resim okuma ve çizme, eğeleme işlemleri, programlama temelleri, güneş – rüzgar enerjisinden elektrik üretim işlemleri, üretilen elektriğin taşınması ve depolanması becerilerini kazanmaktadırlar.

 

Sivil Havacılık  Liseleri Bölümleri

Uçak Bakım - Gövde Motor

Tanımı: Uçak gövde-motor teknisyeninin sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
Amacı: Uçak bakım alanında uçak bakım gövde- motor teknisyenliği mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Uçak bakım alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;

 1. Sivil uçak bakım merkezleri,
 2. Askerî hava ikmal bakım merkezleri,
 3. Uçak fabrikaları vb. yerlerde çalışabilirler.

Uçak, helikopter ve diğer hava araçlarının her türlü bakım ve onarımı, montaj ve servis işlerinin yapılması aşamalarında görev yapan kişidir. Uçakların motor kısmını kontrol eder, onarım ve bakımını yapar; Mümkün olduğunca ekonomik davranarak, arızalı parçaların tekrar kullanıma sunulması veya servis dışı edilmesi işlemlerini yapar; Bakım ve onarım kataloglarını okur, iş ve işlemleri takip eder, gerekli testleri yapar.

Perçin makineleri, Kesme aletleri, Şekillendirme aletleri, Mekanik/Elektronik ölçüm aletleri, Motor test üniteleri (bremzevb), Yüzey düzgünlük ölçüm aletleri, Çeşitli el aletleri ve avadanlıklar ile çalışır. 

Bu bölümü seçecek olan öğrencilerin Uçak bakım ve onarım teknisyeni olmak isteyenlerin; Fiziğe ve özellikle mekanik konulara ilgili ve bu alanlarda başarılı, Şekil ilişkilerini görebilen, Ellerini eşgüdümle kullanabilen, Sorumlu, dikkatli, kurallara uyan, Başkaları ile işbirliği halinde çalışabilen, Yenilikleri takip edebilen kimseler olmaları gerekir.

Uçak ve helikopter bakım ve onarım teknisyenleri uçak hangarlarında, uçak ve helikopter bakım ve onarım ünitelerinde çalışırlar. İşini yürütürken birinci derecede alet ve makinelerle ilgilidir. Özel hava yollarında, hava limanlarında, uçak fabrikalarında, uçak bakım-onarım atölyelerinde, Türk Hava Yolları'nda, uçak fabrikalarının üretim ve montaj hattında çalışırlar. Uçak ve helikopter bakım- onarım teknisyenliği, gelecek görünümü açısından gelişen bir meslektir. Geniş bir iş ve çalışma alanı vardır.