Akıllı Çocuklar Eğitim Sistemi

Özel Akıllı Kolejler patentli ürünü olan  AKILLI ÇOCUKLAR EĞİTİM SİSTEMİ’ nin amacı çağımızın gereksinimlerine uygun donanımlı bireyler yetiştirmektir. AÇES anaokulundan üniversiteye kadar her düzeyde bireyin üstün olan zeka sınırları üzerinde yoğunlaşarak, zayıf oldukları alanları güçlendirmeyi hedefler.

Değerli Anne Baba ve Eğitimciler;

Düşünce Haritaları; bilgileri görsel imajlar, renkler, şekiller, semboller kullanarak ve haritalandırarak kâğıda aktarma tekniğidir. Düşünce Haritası, beynin sözcükler, görüntüler, sayılar, mantık, ritim, renk gibi fonksiyonlarını tek bir yöntemle güçlü bir biçimde devreye sokar. Aklımızda tutmamız gereken bilgiyi bütün olarak görmemizi ve düşündüğümüz gibi öğrenmemizi sağlar.

            Düşünceleri oluşturmak, görselleştirmek, tasarlamak ve sınıflandırmak ile birlikte, eğitim alanında, problem çözümünde ve karar alma süreçlerinde kullanılır. Düşünce Haritası ile tasarımı ve şekilleri çocuk tarafından yapıldığı ve kelimeler resme dönüştürüldüğü için bilgiler kalıcı hafızaya alınır.  Düşünce Haritasını bitirdikten sonra olumlu geri bildirimlerle haritalarını anlatmaları ve resimleri yorumlamaları için ortam hazırlanmalıdır.

            Dikkat, bireyin başarısını ve verimini etkileyen temel zihinsel faktörlerden biridir. Bir öğrenme durumunda gerekli bilgilerin, bilgiyi işleme sürecine girebilmesi ve öğrenmenin etkili olabilmesi için öğrencilerin dikkatlerini geliştirmeleri ve bunu öğrenme sürecinde kullanması önemlidir.

Bu döneme öğrenciler, birçok kavramı öğrenebilecek bir beyne sahiptir. Böyle olmasına karşın bu dönem çocuğunun belli bir konuya uzun süre dikkatini vermesi oldukça zordur. Burada çocukların dikkatini çekme konusundaki görev öğretmenlere ve ebeveynlere düşmektedir.

            Hafıza, bilgilerin, deneyimlerin ve duyguların kayıt altına alındığı bölümlerin genel adıdır.

 Hafıza Teknikleri ile çocukların, kolay ve kalıcı öğrenmelerini sağlamak, özgüvenlerini artırmak, sağ beyin fonksiyonlarını kullanarak bakış açılarını geliştirmek.

Hafıza Teknikleri, çocukların motivasyonlarını arttıracak şekilde geri bildirimler vermeyi, onlarla eğlenceli ve kaliteli zaman geçirmeyi, hayal güçlerini özgür bir şekilde kullanmaları teşvik edilmektir.