İVEDİK TEKNİK KAMPÜS - Öğrencilerimizin maket çalışmaları. (25.03.2019)