Öğrencilerimizin, İşletmelerde Beceri Eğitimi

Öğrencilerimizin, İşletmelerde Beceri Eğitimi

Özel Akıllı Okul Keçiören Vecihi Hürkuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak bugün staj yapan öğrencilerimizi staj noktalarında ziyaret ettik. İŞTEK kapsamında eğitim alan öğrencilerimiz İşe Dayalı Öğrenme ile teorik, pratik, sosyal, çapraz becerileri uygulayabilecekleri ve böylece mesleki yeterliklerini, istihdam edilebilirliklerini geliştirebilecekleri gerçek yaşam deneyimlerini sağlamaktadırlar. İŞTEK, okul müfredatının özelliklerini işyeri ile birleştiren, farklı bir öğrenme paradigması yaratan bir dizi öğrenme durumundan ve deneyimlerden oluşmaktadır. Bu kapsamda öğrencilerimizin staj çalışmalarını yerlerinde takip edip, öğrencilerimizle ve iş yerleriyle bire bir ilişki kurulmuştur.