Kızılay Haftası

Kızılay Haftası

Özel Akıllı Okul Keçiören Vecihi Hürkuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak 29 Ekim-4 Kasım arası olan Kızılay Haftasını kutluyoruz. Osmanlı Devleti zamanında 1868 yılında Miralay Abdullah Bey ve arkadaşları, ‘Yaralı Askerlere Yardım Cemiyeti’ni kurdular. Bir süre sonra bu cemiyetin adı Hilal-i Ahmer olarak değiştirildi. Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin adı 28 Nisan 1935 yılında ‘Kızılay’ olarak değiştirildi. Kızılay’ın onursal başkanı, cumhurbaşkanıdır. Genel merkezi Ankara’dadır, Türkiye Kızılay Derneği, günümüzde 650 şubesi, 19 dispanseri, 19 kan merkezi, 11 kan istasyonu ve 30’un üzerindeki aşevi ile yurdun dört bir yanında görev yapmaktadır. Türkiye Kı¬zılay Derneği, hem yurdumuzda hem de Orta Doğu’da en bü¬yük yardım kurumudur. Kurum Bakanlar Kurulu tarafından onay¬lanan ana tüzüklere göre yönetilmektedir. Kızılay, Türk ulusunda var olan asil yardımlaşma ve dayanış¬ma duygusunun kurumlaşmış anlatımıdır. Her yurttaş, olanakları ölçüsünde Kızılay’a yardım etmelidir. Bizim şu an için Kızılay’a ihti¬yacımız olmayabilir; ama unutmayalım ki bir yerlerde Kızılay’a ih¬tiyacı olan insanlar mutlaka vardır. Kızılay’ı sevmek, insanlığı sevmektir.