5 Aralık Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkının Verilmesi

5 Aralık Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkının Verilmesi

Özel Akıllı Okul Keçiören Vecihi Hürkuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak bugün 5 Aralık Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilmesi ’ni kutluyoruz. Türkiye’de kadınların siyasal hayata katılımı ve karar mekanizmalarında temsili için uzun yıllardır verilen mücadele sonucunda kadınlar, 1930 yılında belediye seçimlerine, 1933 ’te muhtarlık seçimlerine katılma hakkı elde etmiş ve 5 Aralık 1934’de Anayasa ve Seçim Kanunu ’nda yapılan yasa değişikliği ile milletvekili seçme ve seçilme hakları tanınmıştır. Türkiye’de kadınların karar mekanizmalarına ve siyasal hayata etkin katılımı konusunda yapılan bu yasal değişiklikler, birçok Avrupa ülkesinden önce gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de 1934 ’te verilen seçme ve seçilme hakkı, Fransa ve İtalya’da 1946’da, İsviçre’de ise 1971’de tanınmıştır. Bugün Türkiye’de “kadınlara seçme ve seçilme hakkı” tanınmasının 84. Yıl dönümünü kutluyoruz. Siyasal hayata katılımda kadınların önüne konulan engellerin ortadan kaldırılması ve kadınların siyasi hayatın figüranları değil, karar verici mercileri olarak aktif rol üstlenmelerinin yolu açılmalıdır. Bu yolun açılması için seçilmiş ve atanmışların, parlamentonun, bürokrasinin ve devletin bu yönde göstereceği çaba ve hassasiyet son derece önem arz etmektedir. Nitekim kadınların yeterli düzeyde yer almadığı karar mekanizmalarında oluşan erkek çoğunluğunun, kadın sorunlarına gösterecekleri duyarlılık ve hassasiyet de o derecede zayıf kalacaktır. Dolayısıyla, kadın sorunlarının çözümü için siyasette kadın katılımını destekleyici politikalar üretilmeli, kadının siyasal ve kamusal hayatta temsil oranları arttırılmalı ve siyasal hayat içerisinde kadına sunulan koşullar iyileştirilmelidir. ‘Şuna inanmak lazımdır ki, dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir.’ Mustafa Kemal ATATÜRK