Eğitim Sistemimiz

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

                                                                      

                                       REHBERLİK ÇALIŞMALARI

 

2.jpg

 

Okulumuz Rehberlik Servisi tarafından eğitsel, mesleki, kişisel-sosyal alanlarla ilgili farklı çalışmalar yapılmaktadır.

Mesleki Rehberlik” kapsamında öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkartmaya yönelik uyguladığı test ve teknikler, grup çalışmaları, sınıf etkinlikleri, bireysel görüşmeler ile her öğrenci kendi potansiyeli doğrultusunda desteklenmektedir.

Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz sınav sistemi ve değişiklikleri konusunda sürekli bilgilendirilmektedir.

Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri göz önünde bulundurularak duyuşsal ve bilişsel yönleri geliştirilir.

Danışma sürecinde her bir öğrenci ile özel olarak ilgilenilir. Öğretmenlere müşavirlik hizmeti verilir.

Öğrencilerimize ulaşabilmek için velilerimiz ile işbirliği sağlanır.

Öğrencilerimize, “ Bana Kendini Anlat”, “Sosyometri”, “Başarısızlık Nedenleri Anketi “, “Sınav Kaygısı”, “Holland Mesleki Envanter”, “Kimdir Bu” test ve envanterleri uygulanır.

Rehberlik Panosu her ay kazanımlara göre, ihtiyaca göre güncellenir.

Oyun çocuğun iletişimidir. Çocuk birçok şeyi oyun sırasında öğrenir bu sebeple küçük yaş gruplarında oyuna dayalı etkinlikler yapılır.

20180223_155940.jpg

 

Ortaokul gruplarında Ergenlik Dönemi seminerleri, İletişim Becerileri, Çatışma Çözme Becerileri, Verimli Ders Çalışma, Motivasyon, Öfke Kontrolü, Atılganlık Eğitimi, Akran Zorbalığı, Teknoloji Bağımlılığı gibi birçok çalışmalar yapılır.

Her gruplara ayrı ayrı meslekler tanıtılır.

Sağlıklı Yaşam ile ilgili ilkokul grubuna çalışmalar yaptırılır, şarkılar söylenerek, eğlenerek öğrenme gerçekleştirilir.

Kendini Kabul Kapsamında Duyguları Tanıma, İfade edebilme, güçlü-zayıf yönleri, olumlu-olumsuz özellikleri bilme konularında grup rehberliği etkinlikleri yapılır.

 

Ortaokul Eğitim Sistemimiz

“Bir ülkenin geleceği, o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır.”

 

Hedefimiz; Mutlu, kendine güvenen, sorumluluk sahibi, değerlerine sahip çıkan, akıl ve bilime önem veren bireyler yetiştirmektir. Çünkü biz biliyoruz ki bu özelliklere sahip çocuklar her şeyi başarabilirler.

Butik eğitimin temeli olan bireysel farklılıklar bizim eğitim sistemimizin de temelini oluşturmaktadır. Bireye özel eğitim olanağı ile her öğrencimizi bulunduğu basamaktan adım adım yukarı taşımak, bu süreçte kendi kabiliyetleri doğrultusunda müzik, sanat ve spor alanında gelişimlerine destek olmak temel görevlerimizdendir.

Uzman eğitim kadromuz maddi ve manevi yönden gelişimlerinde öğrencilerimize rehberlik yaparken her şeyden önce “iyi insan” yetiştirme idealini esas alır.

 

 ORTAOKUL EĞİTİM PROGRAMI

AKILLI ÇOCUK EĞİTİM SİSTEMİ (AÇES)

 • Birebir eğitimi temel felsefesi gereği “Butik Okul” olarak bireysel ihtiyaçları ön planda tutar. Sınıflarımız maksimum 20 kişiliktir.
 • 6 gün eğitim modeli ile okulda geçirdikleri zamanı hem etkin hem de eğlenceli kılmaktadır.
 • Her sınıf; akıllı tahta, projeksiyon ve internetin bulunduğu akıllı sınıf modelindedir.
 • Ortak kullanım için Bilgisayar Laboratuvarı, 3D Yazıcı, Müzik Atölyesi, İngilizce Sınıfı, Resim Atölyesi ve Fen Bilimleri Uygulama Laboratuvarı ile sosyal yönden gelişime açıktır.
 • Okulumuz okul binası olarak tasarlandığı için kör noktası bulunmamakta, güvenliği üst düzeyde tutmaktadır.
 • Modül istemi ile sistematik hale getirilen soru hedefleri, öğrencilerimize düzenli ders çalışma alışkanlığı kazandırır.
 • Branş dersleri, branş öğretmenleri tarafından verilir, böylece öğrencilerimizin bir üst kademeye uyum süreci daha kolay gerçekleşir.
 • MEB müfredatının yanında kullanılan kaynak kitaplarla eğitim desteklenir.
 • Satranç ve Drama derslerimizde öğrencilerimizin yaratıcılıkları ve düşünme becerileri geliştirilir.
 • Yaparak, yaşayarak” öğrenme felsefesi ile verilen İngilizce derslerimizde yalnızca öğrenme değil uygulama hedef alınır.

 

ETÜD SİSTEMİ

 • Her öğrencinin öğrenme ritminin birbirinden farklı olduğu bilinciyle uygulanan bu sistemde öğrencilerimiz eksiklerini tamamlamak ve konularını pekiştirmek istedikleri her dersten ücretsiz özel ders alabilmektedirler.
 • İki haftada bir yapılan Türkiye geneli deneme sınav sonuçları branş öğretmenleri tarafından tek tek değerlendirilmekte, bu doğrultuda zorunlu bire bir dersler ayarlanmaktadır.
 • 7. Sınıftan 8. Sınıfa geçen öğrencilerimiz için yaz döneminde 2 ay ücretsiz kurs verilmekte, Fen, Matematik, Türkçe, İngilizce, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders konuları 2 tekrar şeklinde işlenerek sınav hazırlık süreci geniş zamana yayılmaktadır.
 • 8. Sınıf öğrencilerimize her Cumartesi ek etüd verilerek, eksik konuları tamamlanmakta, işlenen konular pekiştirilmektedir.

 

İNGİLİZCE EĞİTİM

 • Çağımızın gerekliliklerinden olan yabancı dil eğitimi önceliklerimiz arasında yer almaktadır.
 • Alanında uzman yabancı ve Türk öğretmenlerimiz ile “yaparak, yaşayarak” öğrenme modeli temelli eğitim verilmektedir.
 • Haftalık sınıf seviyesine göre 10-15 saat İngilizce derslerinin bir kısmı gramer eğitimini içermekte, bir kısmı ise Speaking, Reading ve Listening ağırlıklı, anlamaya ve anlatmaya yönelik eğitimlerdir.
 • Eğitim Koçluğu sistemi ile öğretmenlerimiz tüm derslerinde, teneffüslerde, etkinliklerde ve gezilerde İngilizce konuşmakta, bu yolla öğrenciyi İngilizce konuşmaya teşvik etmektedirler.

 

KÜLTÜREL-SANATSAL VE SPORTİF AKTİVİTELER

 • Kültürel, sanatsal ve sportif aktiviteler eğitimimizin önemli bir parçasını oluşturmaktadır.
 • Bu aktivitelerdeki amaç, öğrencilerimizin bireysel yeteneklerini ortaya çıkarmak, kendini keşfetmesini sağlama, ilgi duyduğu alanlarda gelişimine destek vermektir.
 • Bu yolla sosyalleşmelerini, özgüven ve sorumluluk bilincini oluşturmayı, takım ruhunu kazandırmayı hedeflemekteyiz.
 • Müzik derslerimiz her öğrencinin bir müzik aleti çalmasına yönelik planlanmıştır.
 • Kulüp aktivitelerimiz Cumartesi günü yoğunluk kazanmaktadır.
 • Kulüp çalışmalarımız ile öğrencilerimiz sosyal açıdan desteklenir.

 

SPOR ALANINDA;

      FUTBOL KULÜBÜ

      BASKETBOL KULÜBÜ

      HENTBOL KULÜBÜ

      STEP KULÜBÜ

      MASA TENİSİ KULÜBÜ

 

MÜZİK ALANINDA;

       RİTİM KULÜBÜ

       PİYANO KULÜBÜ

       GİTAR KULÜBÜ

       KORO

       KSİLİFON KULÜBÜ

 

RESİM ALANINDA;  

       KİL KULÜBÜ

       EBRU KULÜBÜ

 

ÖĞRENCİ TAKİP SİSTEMİ (AKILLI OTOMASYON)  

 • Kendi sistemimiz olan Akıllı Otomasyon ile velilerimiz öğrencilerini telefondan takip edebilmektedir.
 • Sistemde öğrencinin;
  • Devam – Devamsızlık
  • Ödev Takip
  • Ders Programı
  • Sınav Tarihleri
  • Sınav Notları
  • Öğretmen Görüşleri
  • Öğretmen Mesajları
  • İdare ve Eğitim Kadrosu Mail ve Telefonları
  • Aldığı Etüdler ve Konuları paylaşılmaktadır.

 

 • Bu sistemle veli öğrencinin öğretmenlerine, rehberlik servisine bir tuşla ulaşabilir, mesaj atabilir.

 

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

 • Öğrencilerimizin duygusal gelişimleri akademik başarıları kadar önemlidir.
 • Okumuzun rehberlik servisi uzman kadroya sahip iş ortaklarımız ile birlikte hareket etmektedir.
 • Her öğrencinin tek ve özel olduğu bilinciyle bireysel destek sağlamanın yanı sıra, grup çalışmaları ile öğrencinin toplumsal yönünü de geliştirmeyi hedefler.
 • Bu sayede öğrencilerin kendilerini tanımaları, güçlü ve zayıf yönlerini keşfetmeleri ve bu yönlerini geliştirmek için nasıl bir yol izleyecekleri konusunda rehberlik eder.
 • Her öğrenciye özel olarak hazırlanan çalışma programları ile etkin ve verimli ders çalışma yollarını belirler.
 • Yalnızca öğrencilere değil, anne-babalara verdiği eğitimlerle de öğrenme ortamını etkin ve etkili bir hale getirmeyi hedefler.

 

ÖDEV POLİTİKAMIZ

 • Ödevi önemseyen bir kurum olarak amacımız; öğrencilere sorumluluk duygusu kazandırmak ve öğrenilen konuların pekiştirilmesini sağlamaktır.
 • Dönem başında zümre kararı ile belirlenen ödevler haftalık soru çözümlerinden oluşmaktadır. Test takip çizelgeleri ile haftalık olarak kontrol edilen ödevler konusunda velilerimiz düzenli olarak bilgilendirilirler.
 • Ödevlerde öğrencilerimizin yaptığı yanlışlar bizler için çok değerlidir. Çünkü öğrencilerimizin anlamadığı konular bu yolla tespit edilmekte, bire bir etüd programımız bu çerçevede planlanmaktadır.
 • Hafta içi yapılan kitap okuma saati, öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırmakta ve onları kitapların büyülü dünyası ile tanıştırmaktadır.
 • Modül sistemi ile her hafta aynı gün verilen testlere hatalık hedefler konularak öğrencilerimizin düzenli ders çalışma alışkanlığını kazanmaları sağlanır. Modül kontrolleri ise öğrencilerimizin anlamadığı konuyu açıkça ortaya koyar, bire bir ders ve etüd programımızı şekillendirir.

 

GÜVENLİK VE SAĞLIK

 • Okulumuzun güvenliği 7/24 izlenen güvenlik kameraları ile sağlanmaktadır.
 • Güvenlik görevlimiz okul giriş ve çıkışlarını kontrol altında tutmaktadır.
 • Öğrencilerimizin okul saatlerinde dışarı çıkmaları yasaktır.
 • Okul çıkışında servis kullanmayan öğrencilerimiz, velileri bilgi vermediği takdirde hiç kimseye teslim edilmez
 • Öğretmenlerimiz nöbet görevlerini büyük bir hassasiyetle yerine getirirler. Butik yapımızdan dolayı bütün öğrencilerimiz tüm öğretmenlerimizi tanır ve destek alır.

 

EĞİTİM DANIŞMANLIĞI SİSTEMİ (EDS)

 • Eğitim Danışmanlığı Sistemi ile danışmanınız tarafından her hafta aranarak genel ve özel bilgilendirmeler yapılır.
 • Öğrencinin yalnızca akademik durumu değil, duygusal ve kişisel durum ve ihtiyaçları da Eğitim danışmanlarımız tarafından takip edilir, bilgilendirmeler yapılır.
 • Tüm öğretmenlerimizin telefon numaraları sene başında velilerimiz ile paylaşılır.
 • Rehberlik servisimiz tarafından velilerimiz okula davet edilerek yüz yüze görüşmeler sağlanır.
 • Her dönem yapılan veli toplantıları ile gerekli bilgiler velilerimize aktarılır.
 • Öğrencilerimizin kullanımına mahsus olacak şekilde, halkla ilişkiler biriminde özel bir telefon bulunmaktadır.
 • Okul idaresine ihtiyaç duyduğunuz her an ulaşabilirsiniz.
 • Velilerimiz verilen şifreler ile Akıllı Otomasyon sisteminden tüm verilere ulaşabilirler.

 

GÜNLÜK İŞLEYİŞ

 • Okulumuzun kapıları saat 7:00 da açılmaktadır.
 • Öğrencilerimiz güne sabah kahvaltısı ile başlar (8:30-8:55)
 • Dersler 9:00 da başlar. Bir günde 9 saat ders yapılır.
 • Öğle yemeği 12:30-13:10 arasındadır, öğretmenlerimiz ile birlikte yerler.
 • Yemekler Yeni Referans firması tarafından Genel Merkezimizde hazırlanır.
 • 15:30 da ikindi kahvaltısı yapılır.
 • 17:10 da derslerimiz sona erer.
 • Okulumuzun kapıları son öğrencimiz okuldan ayrıldıktan sonra kapanır.
 • Cumartesi günleri After School kapsamında 9:00-13:30 arasında 5 saat ders, etüd ve kulüp ve etkinlik çalışmaları yapılmaktadır.

 

Rehberlik - Ölçme ve Değerlendirme

             ÖLÇME DEĞERLENDİRME

Eğitimde verimliliği artırmak temel amaç olup “Tam Öğrenme” ilkesini temel alırız. Akıllı Kolejde öğrencilerimizin bütüncül gelişimleri için hem süreç hem de sonuç odaklı ölçme ve değerlendirme çalışmalarına yer verilir. Dönem değerlendirmeleri yapılır. Öğrencilerimiz, akademik çalışmalar, ölçme ve değerlendirme uygulamaları ve rehberlik hizmetleriyle zenginleştirilmiş öğretim programımız ile kendi potansiyelleri doğrultusunda sınav sürecine yönelik olarak desteklenmektedirler.

Öğrencilerin akademik gelişimlerinin izlenebilmesi için yapılan tüm sınavların istatistiksel analizleri yapılmaktadır.

Öğrencilerin başarısını belirlemek amacıyla hazırlanan ölçme araçlarında; sadece bilginin ölçülmesi değil, kavrama, kendini ifade edebilme, yorumlama, uygulama, analiz-sentez ve değerlendirme düzeyinde edindikleri davranışların da ölçülmesine ağırlık vermek önem arz eder.

1339412519_olcme-degerendirme.jpgAKILLI SINAV

Eğitim-öğretim dönemi içerisinde haftalık müfredata göre işlenen konuları kapsayan sorulardan oluşan sınavlardır.

Sınavın amaçları şunlardır:

-Haftalık müfredat kapsamında işlenen konuların taranarak pekiştirilmesi

-Öğrencilerin test çözme tekniklerinin geliştirilmesi

-Sınav sonuçlarına göre düzenli olarak öğrencilerin konuları tekrar etmesi ve pekiştirmesi

YAZILI SINAVLAR

Öğrencilere her sınıf düzeyinde 1. ve 2.dönemde 2’ şer adet uygulanması gereken sınavlardır. Bu sınavların sonuçları öğrencilerin Yılsonu Başarı Puanı olarak kullanılır. Akıllı Kolejde yazılı sınavlar, açık uçlu, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirmeli sorulardan oluşmaktadır. Yazılı sınavların sonuçları E-okul ve Akıllı Otomasyon sisteminden duyurulur.

Genel Merkez tarafından uygulanan deneme sınavları kampüsümüzde aynı gün ve aynı saatte uygulanır.

8.sınıf öğrencilerimiz her hafta, ortaokul ve ilkokul grubu öğrencilerimiz 2 haftada bir Türkiye geneli deneme sınavı olmaktadırlar.

SINAV KARNELERİ

Uygulanan her sınavdan sonra öğrencilerimize sınav sonuç karnesi verilir. Bu sınav karnesinde ders, doğru-yanlış, boş ve net sayıları, toplam doğru ve yanlışlar, başarı sırası gibi bilgiler bulunur.

Öğrencilerimiz sınav sonuç karnelerini ellerine aldıklarında hangi konudan desteğe ihtiyaç duyduğunu kolaylıkla görebilir ve bu konularla ilgili öğretmenlerinden daha rahat yardım talebinde bulunabilirler. Sonuçlar zümre öğretmenleri tarafından değerlendirilir ve zorunlu birebir ders programı hazırlanır.

 

Değerler Eğitimi

Değerler Eğitimi Ne Demektir?

Değer, zihnin ve bedenin uyum içinde olmasına denir. Kişinin ahlaki, ruhsal, toplumsal ve bireysel alanlarını geliştirmeyi amaçlar. Toplumsal ve insani değerleri önemser. Sevgi, temizlik, saygı, doğruluk ve yardımlaşma gibi değerler hakkında eğitim verilebilmektedir.

Yaşayan Değerler Eğitimi Programı, Birleşmiş Milletler tarafından 1995 yılında geliştirilmiş olan bir projedir. ‘“Daha İyi Bir Dünya İçin Değerlerimizi Paylaşalım” projesi 12 tane evrensel ve temel değerler üzerine geliştirilmiştir. Bu proje Birleşmiş Milletler sözleşmesinin bir ilkesi olan “ Temel insan haklarına, insan varlığının onuruna ve değerine olan inancı yeniden pekiştirmek için…” maddesine dayandırılmıştır.

Değerler sadece davranışlarımızı yönlendirmez. Aynı zamanda genel yaşam tarzımızı etkiler. Sahip olduğumuz değerler mesleğimizi, insanlık için özveride bulunmamızı hatta nasıl bir ebeveyn olacağımızı bile etkilemektedir.

Yaşayan Değerler Programı

“Living Values Activities for Children” (LVEP)

Dünyadaki çocuklar giderek artan bir oranda şiddete maruz kalıyor. Her geçen gün sosyal problemleri artıyor ve hem kendilerine hem de etraftaki canlılara saygıları azalıyor. Şu an birçok ülkede eğitimciler ve veliler bu alarm veren ivmeye karşı yardıma muhtaçlar. Birçoğu, çözüme değerlerimizi öğreterek ulaşabileceğine inanıyor. Yaşayan değerler bu ihtiyaca cevap olarak geliştirilmiş bir eğitim programı olarak karşımıza çıkıyor.

Programın Amaçları

Bireye farklı değerleri düşünmeyi ve yaşatmayı; kendiyle, diğerleriyle, toplumla ve tüm dünya ile iletişimini en pratik şekilde kurmayı öğretmektir.

Anlayışı, motivasyonu ve sorumluluğu pozitif kişisel ve sosyal seçimler yapabilmek hususunda derinleştirmektir.

Bireylere kendi kişisel, sosyal, ahlaki ve ruhsal değerlerini seçmeyi ilham etmek ve bu konularda derinleşebilecekleri pratik metotların farkında olmalarını sağlamaktır.

Öğretmenleri eğitime, öğrenciye yaşam felsefesini sunan bir yöntem olarak bakmaları yönünde cesaretlendirmek; bu yolla öğrencilerin bütünsel olarak büyümesini, gelişmesini ve seçimlerini kolaylaştırarak kendilerini topluma saygı, güven ve bir amaçla entegre etmelerini kolaylaştırmaktır.

Yaşayan Değerler Programı UNESCO, UNICEF vb. birçok kuruluş tarafından desteklenmektedir.

Değerler Eğitiminin Amacı ve Eğitimdeki Rolü Nedir?

Çocukların gelişim alanlarını desteklemek kadar toplumsal değerlere önem verilmesi de gerekir. Okul öncesi dönemde, sorumluluk duygusunu geliştirme, nezaket kurallarına uyma, takım çalışmasında uyum, özgüven sahibi olma alanlarını geliştirmeye büyük önem verilmelidir. Çocuklara küçük yaşlarda verilecek değerler eğitimi, çocuğun akademik başarısını da olumlu etkilemektedir.

Değerler eğitimi, bireylerin on iki temel değeri keşfedip geliştirmelerine yardımcı olur. Bu amaçla farklı çalışmalar ve yöntemler uygulanmaktadır. Bu değerler, dürüstlük, mutluluk, işbirliği, alçak gönüllülük, hoşgörü, sadelik, birlik, sorumluluk, saygı, barış, özgürlük ve sevgidir.

Değerler eğitimi programı çocukların eğitim yoluyla kazandıkları değerleri davranışa dönüştürmelerini hedeflemektedir. Eğitimciler de yapacakları yeni uygulamalarla okul ve aile bütünlüğünü daha iyi sağlayacaktır.

Değerler Eğitimi Nasıl Uygulanmaktadır?

Öncelikle kazandırılmak istenen değeri belirlemek gerekir. Çocuklar soyut tanımlardan çok somut örneklere ihtiyaç duyarlar. Değerler eğitiminde yapılabilecek uygulamalar aşağıda belirtilmiştir.

Değerler eğitimini verirken ilk olarak yapılması gereken, eğitimcinin rol-model olmasıdır.

-Belirlenen değerle ilgili çarpıcı hikâyeler anlatılabilir. Hikâye anlatımından sonra konu üzerine konuşulabilir.

-Değer hakkında çocuklara kendilerinin tasarlayabilecekleri afiş çalışmaları yaptırılabilir.

-Özellikle sözel yeteneği veya resme ilgi duyan çocuklar için karikatür sayfaları hazırlatılabilir.

-12 temel değeri sembolle veya bir nesneyle ilişkilendirip eşzamanlılık becerileri geliştirilebilir.

-Çocuklara toplumsal hayatta en az ve en fazla benimsenen değerler sorulabilir. En az uyulan değerin toplumsal hayata daha fazla yerleşmesi için neler yapılabileceği sorulabilir.

-Çocuklara en çok sevdikleri çizgi film veya kitaplar sorulur. Bu çizgi film ve kitaplarda hangi değerlerden bahsedildiği üzerine konuşulur.

-Çocukların günlük hayatta değerler eğitimi çerçevesinde yaptıkları olumlu davranışları sözel dönütlerle geri bildirim yapabiliriz. Örneğin; ‘’Yardımlaşmaya önem veriyor olman beni çok mutlu ediyor.’’ diyebiliriz.

değerler eğitimi.jpg

 

VATANSEVERLİK

Milli ve Manevi değerleri benimseme

Vatan-Millet

Bayrak

Şehitlik-Gazilik

SORUMLULUK

Kendine karşı sorumluluk

Aileye karşı sorumluluk

Ülkemize ve Milletimize karşı sorumluluk

Görev Bilinci Sorumluluğu

Paylaşma

YARDIMSEVERLİK

İyilik

Paylaşma

İşbirliği

Hoşgörü

SAYGI

Bayrağa Saygı

Milli ve Manevi Değerlere saygı

Büyüklere Saygı

Fikirlere Saygı

SEVGİ

Vatan, Millet, Bayrak Sevgisi

Kendini sevmek

Başkalarını sevmek

Nezaket kuralları

DÜRÜSTLÜK

Verdiği sözü tutmak

Güvenilir olmak

Özeleştiri

Özdenetim

HOŞGÖRÜ

Farklılıklara saygı

Birbirini anlamak

Anlayışlı olmak

MİSAFİRPERVERLİK

Misafire iyi davranmak

Konukları iyi ağırlamak

GÜVEN

Güçlü olma

“Yapabilirim” kavramı

Kendine olan saygı

Kendi özündeki güce güvenme

EMPATİ

Kendini Yargılamak

Kendini başkasının yerine koyabilmek

Farklı pencerelerden bakabilmek

ADALET

Hakkaniyet

Zulmetmekten uzak olmak

Hukuk kurallarına uygunluk

Hukukun ve Vicdanın üstünlüğü

SABIR

Bir şeyin tamamlanması, sonuçlanması için bekleme gücü

Tahammül etmek

Dayanıklılık

ÇALIŞKANLIK

Emek vermek

Uğraşmak

Azmetmek

KAANATKARLIK

Yetinmenin Farkındalığı

Kendinden ve halinden memnuniyet

 

 

Eğitim Danışmanlığı Sistemi

Akıllı Kolejler'in Eğitim anlayışında yer alan;

(EDS) EĞİTİM DANIŞMANLIĞI SİSTEMİ’nde öğretmenlerimiz tarafından bütün öğrencilerimize danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. EĞİTİM DANIŞMANLIĞI SİSTEMİ ile öğrencilerimiz teneffüslerde, öğle aralarında, etütlerde, cumartesi programlarında kendileriyle ilgili akademik, sosyal, mesleki ve bireysel konularda Okulumuz Eğitim Danışmanlarından yardım alabilirler.

Böylece Sınıf Rehberlik Faaliyetlerinin bir adım ötesinde daha da bireysel paylaşımlarla; yönlendirmeler, önleyici ve sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca Eğitim Danışmanlarımız; düzenli periyotlarla velilerimizi okula davet ederek ve telefonla arayarak rutin durum değerlendirmeleri yapmaktadırlar.

Eğitim, insan davranışlarında bilgi, beceri, anlayış, ilgi, tavır, karakter ve önemli sayılan kişilik nitelikleri yönünden belli değişmeler sağlamak amacıyla yürütülen düzenli bir etkileşimdir.

Eğitim Danışmanlığı, kişinin temel yaşam becerilerini kazanabilmesinde noktasında önemli bir yere sahiptir.

Gelişim, çok yönlü olmakla birlikte bir süreçtir. Aile ile Eğitim Danışmanımız güçlü bir bağ kurarak, velimizi gelişim süreci  hakkında bilgilendirir. Akıllı Kolej ailesi olarak öğrencilerimizin gelişim dönemlerini yakından takip ederek, önemli ve hassas süreçte öğrencilerimize destek sağlamaktadır. Eğitim danışmanlarımızın öğrencilerimize gelişim dönemi içerisinde kazanım sağlayacağı çalışmalar aşağıda yer almaktadır;

KİŞİSEL GELİŞİM
 • Bireyin kendini tanıması
 • Hedef belirleyebilme
 • Yaratıcı düşünme becerilerini geliştirebilme
 • Yaşama ve olaylara iyimser bakış geliştirebilme
 • Olumlu bir benlik kazanabilme
 • Yaşam ilke ve değerlerini belirleyebilme
 • Ergenlik dönemi hakkında öğrenci ve velimizi bilgilendirme 

SOSYAL GELİŞİM

 • Akranları ile olumlu ilişkiler geliştirebilme
 • Akranları ile iletişim kurabilme becerileri kazanma
 • Etkili iletişim
 • İletişimde kendini doğru ifade edebilme
 • Sözlü ve sözsüz iletişimi etkili kullanma
 • Olumlu  "Hayır" diyebilme becerisi kazanma
 • Akran zorbalığına karşı kendini koruyabilme

DUYGUSAL GELİŞİM

 • Duygularını  tanıma ve fark edebilme
 • Duygularını ifade edebilme
 • Empati kurabilme
 • Duyguların davranışlar üzerindeki etkisinin farkına varabilme
 • Öfke kontrolü sağlayabilme
 • Çatışma yönetimi becerileri kazanabilme
 • Sorun çözme becerilerinin geliştirilmesi

KARAKTER GELİŞİMİ

 • Evrensel değerlerin farkına varır
 • Doğruluk,dürüstlük,adalet gibi değerlerin farkına varır
 • İlke temelli bir yaşamın önemini kavrayabilme

EĞİTSEL GELİŞİM

 • Verimli ders çalışma yöntemlerini öğrenme
 • Öğrenme becerisi kazanma
 • Etkili zaman yönetimi
 • Çalışma planı hazırlayabilme
 • Sınav kaygısını azaltma
 • Test çözme teknikleri
 • Sınav sistemi hakkında bilgilendirme

MESLEKİ GELİŞİM

 • Meslekleri tanıyabilme
 • Kendi özellikleri ile mesleklerin arasındaki ilişkiyi değerlendirebilme
 • Mesleki karar verme süreci aşamalarının kavrayabilme
 • İlgi ve yeteneği göz önünde bulundurularak tercih yapabilme

Eğitim danışmanlarımız öğrencilerimizin gelişim dönemlerini göz önünde bulundurarak öğrencilerimizi tanımak adına birtakım test, envanter ve test dışı teknikler uygulamaktadır.

Öğrenci Tanıma Fişi Özgeçmiş Problem Tarama Testi Anket Anı Defteri
Gözlem Ve Olay Yazımı Görüşme "Kimdir Bu" testi Derecelendirme Ölçeği Psikodrama
Sosyometri Başarı Testi İlgi Testi Kişilik Testi Akademik Benlik Kavram Ölçeği
Özel Yetenek Testi Burdon Dikkat Testi Kuder İlgi Envanteri Bier Cümle Tamamlama Aile Değerlendirme Ölçeği
Başarısızlık Nedenleri Anketi Yaratıcı Drama Ev Ziyaretleri Anksiyete,Depresyon ve Stres Testi gibi. Beck Depresyon Testi

Ayrıcalıklarımız

Ayrıcalıklarımız

Akıllı Kolej Eryaman Kampüsü Ayrıcalıklarımız

Kulüp çalışmalarımız öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda demokratik bir ortamda planlanır. Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin tavsiyeleri üzerine şekil alır.

Amacımız;

Öğrencilere bilimsel, toplumsal, sanatsal, kültürel, zihinsel, sportif, psikolojik ve el becerileri alanlarında kendilerini deneme fırsatı vererek bireysel yeteneklerini ve ilgilerini tanıyarak üretkenliklerini açığa çıkarmalarına, bunları kullanabilmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olmak, Öğrencileri paylaşımcı, katılımcı, başkalarının haklarına saygılı; sevgi, dostluk ve yardımlaşma duyguları gelişmiş bireyler olarak yetiştirmek. Ayrıca grup çalışmalarında yer alma, organize olabilme, takım ruhunu kavrama ve özgüven duygularını arttırmaktır.

 

Akıllı Kolej Eryaman Kampüsünde Kulüpler

Futbol Kulübü

 

Bir takım oyunu olan futbol, bireysel sporların aksine, oyuncularda yardımlaşma açısından önemlidir. Hedefe birlikte koşmak becerilerini geliştirir ve oyuncuların gol ve galibiyet sevinci birlikte yaşamaları değerlidir. Gerektiğinde kaybetmeyi beraber paylaşmaları ise futbol ve çocuk açısından sosyalleşmelerini sağlar. Ayrıca her spor dalında olduğu gibi belli kuralları ve sınırlamaları olması nedeniyle çok önemlidir. Çocuğun davranış ve hareketlerinde daha kontrollü olması yönünde de eğiticidir. Çocuğun evde TV veya bilgisayar karşısında saatlerce vakit geçirmesi, disiplinsiz ve kontrolsüz ortamlarda bulunması uygun değildir. Bunun yerine futbola veya herhangi bir spor dalına ilgi duyması olumlu bir durumdur.

Basketbol Kulübü

 

Basketbol sahada 5 kişilik iki takım arasında oynanan, sosyal ve fiziksel gelişimine katkı sağlayan bir spor dalıdır. Basketbolda diğer sporlar gibi vücut için oldukça faydalıdır özellikle en geç 12 yaşlarında başlanan basketbol çocukların boyunun daha fazla uzamasını sağlıyor.

Basketbol, yeni değişen oyun kurallarıyla birlikte daha zevkli ve hızlı bir oyun haline gelmiştir. Basketbol; birlikte hareket etme, paylaşma, dayanışma, mücadele etme duygularını geliştirir. Kulübe katılan öğrencilerle okul takımları oluşturularak il ve ilçe düzeyinde maçlar yapılır.

Hentbol Kulübü

 

Hentbol her yıl değişen kuralları ile daha hızlı ve eğlenceli bir spor branşı haline gelmiştir. Öğrencilerimiz bu sporu yaparken hem teknik, hem dayanıklılık hem de kuvvet yönünden gelişmektedirler. Müsabaka esnasında bireysel ve grup haline karar verebilme ve uygulayabilme yetenekleri gelişmektedir. Kulübe katılan öğrencilerle oluşturulan okul takımımız İl, İlçe ve Yurtdışı düzeyinde müsabakalara katılacaktır.

Voleybol Kulübü

 

 

Voleybolun psikolojik ve sosyal etkileri, iç içe geçen iki kavramdır. Voleybol, iki baskın özelliğe sahiptir. Bunlardan birincisi, takımlar arasında file olması sebebi ile voleybolun “Şiddete Kapalı” bir spor dalı olması; diğeri de “Takım Sporu” olmasıdır.

Diğer takım sporlarından ayrıldığı nokta, yardımlaşmanın çok yüksek oranda gerekli olmasıdır. Voleybolda mutlaka paslaşma sağlanmalıdır. Sonuca gitmek için takımdaki diğer oyunculara gereksinim duyulur. Bu da üst düzeyde yardımlaşmayı gerekli kılar. Çocuklar, bu yardımlaşma bilinci ile farkına varmadan hayata hazırlanırlar. Voleybol sayesinde, normal şartlarda ancak bir mesleğe sahip olup, iş hayatındayken kazanılacak tecrübe, küçük yaşlardan itibaren voleybol sahasında edinilir.

Step Kulübü

 

Müzik eşliğinde, tempolu şekilde yapılan, açma germe hareketlerinden oluşan bir spordur. Hareketli step adımlarıyla vücudunuzun her yerini çalıştırarak, ruhsal ve zihinsel olarak kendinizi tazelemek için yaptığımız ritmik aerobik hareketlerine tempo tutar.

Masa Tenisi Kulübü

 

Masa tenisi; Ani karar verme, konsantrasyon, çeviklik gibi yetilerin gelişmesini sağlar. Masa tenisçinin tenisçiye oranla topun hızını, yönünü ve toptaki spini anlayarak karar vermesi için çok sınırlı zamanı vardır. Bu kısa süre içerisinde topun durumunu analiz etmeli, aynı zamanda vücudunu vuruş için hazırlamalı (hareket etmeli), topa nasıl, rakip sahada nereye vuracağına karar vermeli ve tüm bunları yaparken aynı zamanda gözleriyle topu takip etmelidir. İşte masa tenisi oyunu boyunca tüm bu yetilerini sürekli kullanan bir bireyin koordinasyonu, ani karar verme becerisi, çevikliği diğer bireylerden çok daha üstün bir düzeye ulaşır. Tabi tüm bunlar masa tenisi oynama seviyesiyle orantılı olarak gelişir.

Ritim Kulübü

 

Ritim eğitiminin özellikle sayısal zekâya katkı sağlar. Ritmik sayabilme, analitik düşünme, problem çözebilme gibi becerileri ritim eğitimi ile pekişir ve erken yaşlarda alınan ritim eğitimi matematikte ki başarıya katkısı sağlar. Duygusal gelişim ve değişimlerde, duygusal sorunlarda, içe dönüklük veya şiddet eğiliminde, ritim çalışmaları ve perküsyonun faydası vardır.

Piyano Kulübü

 

Dünya üzerinde birçok bilim insanı müzik eğitiminin çocuk gelişimi üzerindeki etkilerini araştırmıştır. Ortaya çıkan sonuçlar son derece önemlidir. Çünkü müzik eğitimi alan çocukların özellikle matematik geometri gibi sayısal derslerde çok daha başarılı olduğu belirlenmiştir. Piyano çalmak ise çocukta; Başarılı bir okul hayatı sağlar, kendine güven duygusunun geliştirir, soyutlama yeteneğini geliştirir, Sağlıklı fiziksel gelişim sağlar, vücudun farklı kas bölümlerinin aynı anda hareket edebilmesini sağlar, yaratıcılık duygusunu geliştirir.

Gitar Kulübü

 

Gitar; ritim duygusunu geliştirir, zihni dinlendirir, hayal gücüne katkıda bulunur, parmaklara esneklik katar, algılama yeteneğine katkıda bulunur, parmaklardaki kireçlenme olayını %200 azaltır.

Gitar çalışmalarında amacımız öğrencilere gitarın el tutuşu, oturuş şekli ve diğer tekniklerini gösterilerek öğrencilerin klasik, popüler şarkı ezgilerini çalabilmeleri amaçlanır. Ayrıca öğrencilerin güncel parçalar çalmalarını sağlamak ve dinletiler sunmaktır.

Koro Çalışmaları

 

Koro çalışmalarında amaç, öğrencilerin koro edebiyatı ile çok sesli müzik tekniklerini öğrenmelerini sağlamak, ritim duygusunu geliştirerek müziksel yeteneklerini artırmak, belirli gün ve haftalarda bu çalışmaları sergilemektir.

Ksilofon Çalışmaları

 

Çocuklar müziğe ve ritme maruz kaldıklarında, zihinsel görüş, işitme, dokunma, ses taklidi ve hareket gibi birden fazla fonksiyonu aynı anda gelişir. Zengin müzikal ortam bir çocuk için sadece uyarıcı değil, aynı zamanda bilişsel yeteneklerini geliştiren bir faktördür. Aynı zamanda onların ilerleyen zamanda müzikal yeteneklere yatkın olmasını da sağlayacaktır. Bu sebepten dolayıdır ki erken yaşlarda müzikle haşır neşir olmayan yetişkinler bir enstrüman çalmayı öğrenirken daha çok zorlanır.

Kil Kulübü

 

Çocukların oyun oynama güdülerini ve ihtiyaçlarını birebir karşılayabilecek bu konuda da seramik sanatı ile kil çocukların oyun ihtiyaçlarını karşılar. Kil veya çamur insanın ellerinde kolayca biçimlendirebildiği, bilgi, yetenek ve isteklerinin yansımasına yardımcı olacak biçimleri oluşturabildiği bir malzemedir.

Ebru Kulübü

 

Ebru Türk geleneksel sanatları içerisinde önemli bir yere sahip.  Bir dönem unutulmaya yüz tutan ebru giderek yaygınlaşan bir Türk sanatı… Renklerin suda yüzdürülerek elde edilen ve hiçbirisi birbirine benzemeyen, tekrarı mümkün olmayan bambaşka bir dünya… Suyun rüyası ya da renklerin su üzerindeki dansları ebru sanatı.

Halk Oyunları Etkinlikleri

 

Halk oyunları; öğrencilerimizin ritim duygusunu, müziğe uygun hareket yeteneğini geliştirerek kültürümüzün tanınmasına ve yaşamasına fırsat verir. Ayrıca ortak hareket etme ve paylaşma duygusunu geliştirir. Sene içindeki çalışmalar, 23 Nisan, Okuma Bayramı, Yıl Sonu Şenlikleri ve okulumuzun başka yerlerde temsil edilmesi durumlarında sergilenir.

Müzik Etkinlikleri

Müzik çalışmalarında, notaların öğretilmesi, enstrümanların el tutuşu, oturuş şekli ve diğer tekniklerin gösterilerek öğrencilerin klasik ve popüler şarkı ezgilerini çalabilmeleri amaçlanır.

Okçuluk Kulübü

 

Akıllı Kolej Eryaman Kampüsünden Okçuluk Neden Gerekli

» Dikkatin bir yöne odaklanmasını sağlar ve uzun süreli konsantrasyonu kazandırır.

» Kuvvete karşı vücudunu dengeli ve koordineli kullanmayı öğretir.

» Kendi kendini eğitme ve kendi kendine öğretebilme yetisini kazandırır.

» Vücudunu istediği şekle sokabilmeyi öğretir.

» Sabretmeyi ve sabırlı çalışmayı öğretir.

» Başarmak için ilk önce kendimizi aşmak gerektiğini öğretir.

» Sürekli mücadeleyi, pes etmemeyi ve hiç yılmama yetisini kişiye kazandırır.

» Aletleri vücudunun bir parçası gibi kullanmayı öğretir.

» En büyük rakibin ve geçmesi gereken tek kişinin kendisi olduğunu öğretir.

» Başarıyı kazanmanın tek yolunun kendi olumlu uğraşlarının olacağını öğretir.

» Kişinin zihinsel düşüncesiyle fiziki hareketlerini olumlu yönde geliştirebileceğini öğretir.

» Amaçlı, planlı, düzenli ve bilimsel çalışmayı öğretir.

» Sürekli dik vaziyette ok atıldığı için, vücudun doğal postürünün kazanılmasını sağlar.

» Doğru nefes almayı sağlar; doğru nefes almakta çok daha fazla oksijenin akın etmesiyle beynin çok daha fazla verimli çalışmasına sebep olur.

» Vücuda uzun süreli dayanıklılık kazandırır.

» Omuzları ve sırt kaslarını güçlendirir.

» Bacak kaslarını güçlendirir.

» Gelişim çağındaki çocukların boylarını normalden daha fazla uzatır.

» Aynı anda birçok hareketi kontrol altında çalıştırabilmeyi öğrenirken, beyni daha fazla çalıştırıp sürekli zinde tutar.

» Zihinsel antrenmanların sonunda; hafıza, algılama, hissedebilme, hareketlerimizi kontrol altında yapabilme gibi birçok yetimizi çok fazla geliştirir.

» Sürekli bir güç gerektirdiği için mecburi olarak kişiyi kondisyonlu ve güçlü olmaya zorlar.

Satranç Etkinlikleri

 

Satranç bir oyun olmasının ötesinde bir zihin sporudur. Bu oyunu erkek – kız, yaşlı-genç herkes, her mekânda rahatça oynayabilir. Satranç Kulübü, öğrencilerimizin bu zevkli zihin sporuna ilgi duymalarını sağlamayı amaçlar.

Drama Etkinlikleri

 

Öğrenme, eğitim etkinlikleri içindeki en önemli kavramdır. Bütün eğitimciler en etkili ve kalıcı öğrenme sürecinin ‘yaparak-yaşayarak öğrenme’ olduğu konusunda tartışmasız birleşmektedirler. Drama, ‘yaparak-yaşayarak öğrenme’ bakımından en etkili yöntemlerden biridir. Genel olarak konuyla ilgili olan eğitimci/sanatçı/uygulayıcıların birleştiği ve en basit anlatımla drama; bir düşünceyi beden diliyle, hareket ederek, devinimle anlatımdır. İçsel bir durumun, bir tasarımın, bir düşüncenin eyleme dönüşmesidir. Dramayla birey düşünür, plan yapar, organize eder ve düşüncesini eyleme dönüştürerek uygular. Bu süreçte de yaşantılar yoluyla yeni davranış ve duyguları öğrenir, deneyim sahibi olur. Böylece birey duygularını kontrol edebilme, değiştirebilme, düşüncelerini ifade edebilme, konuşarak iletişim kurabilme gibi yeteneklerini geliştirir.

 

Uygulama:

» Öğrenciler kulüplerden ilgi alanına girenlerden 2 tanesini seçer ve yapmış olduğu tercihten bir tanesine yerleştirilir.

» Öğrencilere, öğretim yılı içinde, etkinlik çalışmalarını sergileme fırsatı verilir. Örneğin sportif yarışmalar, milli törenler, resim sergileri, tiyatro sunumları, Halk Oyunları gösterileri, proje sergileri, panolar, gazete ve dergiler, yarışmalarına katılım bunlardan bazılarıdır.

Öğrenciler, sosyal etkinliklere severek ve isteyerek katılmakta ve çok özgün çalışmalar ortaya çıkarmaktadırlar.

» Kulüpler en az bir yılı kapsayacak şekilde seçilir ve dönem sonuna kadar değiştirilemez

» Ayrıca yetenek ve beceri gerektiren kulüplerde öğretmenler eleme yapabilecekler.

» Kulüp çalışmalarında (Halk Oyunları) kullanılan kıyafet ücretleri öğrenciye aittir.