Eğitim Sistemimiz

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

                                                                      

                                       REHBERLİK ÇALIŞMALARI

 

2.jpg

 

Okulumuz Rehberlik Servisi tarafından eğitsel, mesleki, kişisel-sosyal alanlarla ilgili farklı çalışmalar yapılmaktadır.

Mesleki Rehberlik” kapsamında öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkartmaya yönelik uyguladığı test ve teknikler, grup çalışmaları, sınıf etkinlikleri, bireysel görüşmeler ile her öğrenci kendi potansiyeli doğrultusunda desteklenmektedir.

Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz sınav sistemi ve değişiklikleri konusunda sürekli bilgilendirilmektedir.

Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri göz önünde bulundurularak duyuşsal ve bilişsel yönleri geliştirilir.

Danışma sürecinde her bir öğrenci ile özel olarak ilgilenilir. Öğretmenlere müşavirlik hizmeti verilir.

Öğrencilerimize ulaşabilmek için velilerimiz ile işbirliği sağlanır.

Öğrencilerimize, “ Bana Kendini Anlat”, “Sosyometri”, “Başarısızlık Nedenleri Anketi “, “Sınav Kaygısı”, “Holland Mesleki Envanter”, “Kimdir Bu” test ve envanterleri uygulanır.

Rehberlik Panosu her ay kazanımlara göre, ihtiyaca göre güncellenir.

Oyun çocuğun iletişimidir. Çocuk birçok şeyi oyun sırasında öğrenir bu sebeple küçük yaş gruplarında oyuna dayalı etkinlikler yapılır.

20180223_155940.jpg

 

Ortaokul gruplarında Ergenlik Dönemi seminerleri, İletişim Becerileri, Çatışma Çözme Becerileri, Verimli Ders Çalışma, Motivasyon, Öfke Kontrolü, Atılganlık Eğitimi, Akran Zorbalığı, Teknoloji Bağımlılığı gibi birçok çalışmalar yapılır.

Her gruplara ayrı ayrı meslekler tanıtılır.

Sağlıklı Yaşam ile ilgili ilkokul grubuna çalışmalar yaptırılır, şarkılar söylenerek, eğlenerek öğrenme gerçekleştirilir.

Kendini Kabul Kapsamında Duyguları Tanıma, İfade edebilme, güçlü-zayıf yönleri, olumlu-olumsuz özellikleri bilme konularında grup rehberliği etkinlikleri yapılır.

 

Anaokulu Eğitim Sistemimiz

“Eğitimin amacı, doğuştan insanda var olan cevheri işlemek, özü geliştirmektir.”

 

Öncelikli hedefimiz mutlu, kendine güvenen, öz bakım becerilerine sahip, paylaşmayı seven çocuklar yetiştirmek ve 1. sınıfa akademik olarak ön hazırlığı en iyi şekilde yapmaktır.

6 yaş gruplarımızda ilkokula hazırlık çalışmalarımız çocuklarımızın ince motor becerilerini geliştirmek ve hızlandırmak üzere planlanmıştır.

Çocuklarımıza masada doğru oturuş şeklini ve önemini kavratma, kalem tutma becerisi (bilek egzersizleri, parmak alıştırmaları, havada çizgiler, hayali çizgiler, görsel tabletler ve eğitsel oyunlarla yer yön duygusunu geliştirici çalışmalar vb.) kazandırılmaktadır.

Anasınıfımızda uygulanan program; planlı, sistemli, çocukların yaş ve gelişim özelliklerini destekleyici niteliktedir.

Öğrencilerimiz kendi seçimleri doğrultusunda başlattıkları etkinliklerle; yaparak, yaşayarak, araştırarak, sorgulayarak, keşfederek öğrenmenin ayrıcalığını yaşamaktadırlar.

 

İLKOKUL EĞİTİM PROGRAMI

AKILLI ÇOCUK EĞİTİM SİSTEMİ (AÇES)

 • Birebir eğitimi temel felsefesi gereği “Butik Okul” olarak bireysel ihtiyaçları ön planda tutar. Sınıflarımız maksimum 20 kişiliktir.
 • 6 gün eğitim modeli ile okulda geçirdikleri zamanı hem etkin hem de eğlenceli kılmaktadır.
 • Her sınıf; akıllı tahta, projeksiyon ve internetin bulunduğu akıllı sınıf modelindedir.
 • Ortak kullanım için Bilgisayar Laboratuvarı, 3D Yazıcı, Müzik Atölyesi, İngilizce Sınıfı, Resim Atölyesi ve Fen Bilimleri Uygulama Laboratuvarı ile sosyal yönden gelişime açıktır.
 • Okulumuz okul binası olarak tasarlandığı için kör noktası bulunmamakta, güvenliği üst düzeyde tutmaktadır.
 • Branş dersleri, branş öğretmenleri tarafından verilir, böylece öğrencilerimizin bir üst kademeye uyum süreci daha kolay gerçekleşir.
 • MEB müfredatının yanında kullanılan kaynak kitaplarla eğitim desteklenir.
 • Satranç ve Drama derslerimizde öğrencilerimizin yaratıcılıkları ve düşünme becerileri geliştirilir.
 • Yaparak, yaşayarak” öğrenme felsefesi ile verilen İngilizce derslerimizde yalnızca öğrenme değil uygulama hedef alınır.

 

İNGİLİZCE EĞİTİM

 • Çağımızın gerekliliklerinden olan yabancı dil eğitimi önceliklerimiz arasında yer almaktadır.
 • Alanında uzman yabancı ve Türk öğretmenlerimiz ile “yaparak, yaşayarak” öğrenme modeli temelli eğitim verilmektedir.
 • Haftalık sınıf seviyesine göre 10-15 saat İngilizce derslerinin bir kısmı gramer eğitimini içermekte, bir kısmı ise Speaking, Reading ve Listening ağırlıklı, anlamaya ve anlatmaya yönelik eğitimlerdir.
 • Eğitim Koçluğu sistemi ile öğretmenlerimiz tüm derslerinde, teneffüslerde, etkinliklerde ve gezilerde İngilizce konuşmakta, bu yolla öğrenciyi İngilizce konuşmaya teşvik etmektedirler.

 

KÜLTÜREL-SANATSAL VE SPORTİF AKTİVİTELER

 • Kültürel, sanatsal ve sportif aktiviteler eğitimimizin önemli bir parçasını oluşturmaktadır.
 • Bu aktivitelerdeki amaç, öğrencilerimizin bireysel yeteneklerini ortaya çıkarmak, kendini keşfetmesini sağlama, ilgi duyduğu alanlarda gelişimine destek vermektir.
 • Bu yolla sosyalleşmelerini, özgüven ve sorumluluk bilincini oluşturmayı, takım ruhunu kazandırmayı hedeflemekteyiz.
 • Müzik derslerimiz her öğrencinin bir müzik aleti çalmasına yönelik planlanmıştır.
 • Kulüp aktivitelerimiz Cumartesi günü yoğunluk kazanmaktadır.
 • Kulüp çalışmalarımız ile öğrencilerimiz sosyal açıdan desteklenir.

 

SPOR ALANINDA;

       FUTBOL KULÜBÜ

       BASKETBOL KULÜBÜ

       HENTBOL KULÜBÜ

       STEP KULÜBÜ

       MASA TENİSİ KULÜBÜ

 

MÜZİK ALANINDA;

       RİTİM KULÜBÜ

       PİYANO KULÜBÜ

       GİTAR KULÜBÜ

       KORO

       KSİLİFON KULÜBÜ

 

RESİM ALANINDA;

       KİL KULÜBÜ

       EBRU KULÜBÜ

 

ÖĞRENCİ TAKİP SİSTEMİ (AKILLI OTOMASYON)

 • Kendi sistemimiz olan Akıllı Otomasyon ile velilerimiz öğrencilerini telefondan takip edebilmektedir.
 • Sistemde öğrencinin;
  • Devam – Devamsızlık
  • Ödev Takip
  • Ders Programı
  • Sınav Tarihleri
  • Sınav Notları
  • Öğretmen Görüşleri
  • Öğretmen Mesajları
  • İdare ve Eğitim Kadrosu Mail ve Telefonları
  • Aldığı Etüdler ve Konuları paylaşılmaktadır.

 

 • Bu sistemle veli öğrencinin öğretmenlerine, rehberlik servisine bir tuşla ulaşabilir, mesaj atabilir.

 

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

 • Öğrencilerimizin duygusal gelişimleri akademik başarıları kadar önemlidir.
 • Okumuzun rehberlik servisi uzman kadroya sahip iş ortaklarımız ile birlikte hareket etmektedir.
 • Her öğrencinin tek ve özel olduğu bilinciyle bireysel destek sağlamanın yanı sıra, grup çalışmaları ile öğrencinin toplumsal yönünü de geliştirmeyi hedefler.
 • Bu sayede öğrencilerin kendilerini tanımaları, güçlü ve zayıf yönlerini keşfetmeleri ve bu yönlerini geliştirmek için nasıl bir yol izleyecekleri konusunda rehberlik eder.
 • Her öğrenciye özel olarak hazırlanan çalışma programları ile etkin ve verimli ders çalışma yollarını belirler.
 • Yalnızca öğrencilere değil, anne-babalara verdiği eğitimlerle de öğrenme ortamını etkin ve etkili bir hale getirmeyi hedefler.

 

GÜVENLİK VE SAĞLIK

 • Okulumuzun güvenliği 7/24 izlenen güvenlik kameraları ile sağlanmaktadır.
 • Güvenlik görevlimiz okul giriş ve çıkışlarını kontrol altında tutmaktadır.
 • Öğrencilerimizin okul saatlerinde dışarı çıkmaları yasaktır.
 • Okul çıkışında servis kullanmayan öğrencilerimiz, velileri bilgi vermediği takdirde hiç kimseye teslim edilmez
 • Öğretmenlerimiz nöbet görevlerini büyük bir hassasiyetle yerine getirirler. Butik yapımızdan dolayı bütün öğrencilerimiz tüm öğretmenlerimizi tanır ve destek alır.

 

EĞİTİM DANIŞMANLIĞI SİSTEMİ (EDS)

 • Eğitim Danışmanlığı Sistemi ile danışmanınız tarafından her hafta aranarak genel ve özel bilgilendirmeler yapılır.
 • Öğrencinin yalnızca akademik durumu değil, duygusal ve kişisel durum ve ihtiyaçları da Eğitim danışmanlarımız tarafından takip edilir, bilgilendirmeler yapılır.
 • Tüm öğretmenlerimizin telefon numaraları sene başında velilerimiz ile paylaşılır.
 • Rehberlik servisimiz tarafından velilerimiz okula davet edilerek yüz yüze görüşmeler sağlanır.
 • Her dönem yapılan veli toplantıları ile gerekli bilgiler velilerimize aktarılır.
 • Öğrencilerimizin kullanımına mahsus olacak şekilde, halkla ilişkiler biriminde özel bir telefon bulunmaktadır.
 • Okul idaresine ihtiyaç duyduğunuz her an ulaşabilirsiniz.
 • Velilerimiz verilen şifreler ile Akıllı Otomasyon sisteminden tüm verilere ulaşabilirler.

 

GÜNLÜK İŞLEYİŞ

 • Okulumuzun kapıları saat 7:00 da açılmaktadır.
 • Öğrencilerimiz güne sabah kahvaltısı ile başlar (8:30-8:55)
 • Dersler 9:00 da başlar. Bir günde 9 saat ders yapılır.
 • Öğle yemeği 12:30-13:10 arasındadır, öğretmenlerimiz ile birlikte yerler.
 • Yemekler Yeni Referans firması tarafından Genel Merkezimizde hazırlanır.
 • 15:30 da ikindi kahvaltısı yapılır.
 • 17:10 da derslerimiz sona erer.
 • Okulumuzun kapıları son öğrencimiz okuldan ayrıldıktan sonra kapanır.

 

Rehberlik - Ölçme ve Değerlendirme

             ÖLÇME DEĞERLENDİRME

Eğitimde verimliliği artırmak temel amaç olup “Tam Öğrenme” ilkesini temel alırız. Akıllı Kolejde öğrencilerimizin bütüncül gelişimleri için hem süreç hem de sonuç odaklı ölçme ve değerlendirme çalışmalarına yer verilir. Dönem değerlendirmeleri yapılır. Öğrencilerimiz, akademik çalışmalar, ölçme ve değerlendirme uygulamaları ve rehberlik hizmetleriyle zenginleştirilmiş öğretim programımız ile kendi potansiyelleri doğrultusunda sınav sürecine yönelik olarak desteklenmektedirler.

Öğrencilerin akademik gelişimlerinin izlenebilmesi için yapılan tüm sınavların istatistiksel analizleri yapılmaktadır.

Öğrencilerin başarısını belirlemek amacıyla hazırlanan ölçme araçlarında; sadece bilginin ölçülmesi değil, kavrama, kendini ifade edebilme, yorumlama, uygulama, analiz-sentez ve değerlendirme düzeyinde edindikleri davranışların da ölçülmesine ağırlık vermek önem arz eder.

1339412519_olcme-degerendirme.jpgAKILLI SINAV

Eğitim-öğretim dönemi içerisinde haftalık müfredata göre işlenen konuları kapsayan sorulardan oluşan sınavlardır.

Sınavın amaçları şunlardır:

-Haftalık müfredat kapsamında işlenen konuların taranarak pekiştirilmesi

-Öğrencilerin test çözme tekniklerinin geliştirilmesi

-Sınav sonuçlarına göre düzenli olarak öğrencilerin konuları tekrar etmesi ve pekiştirmesi

YAZILI SINAVLAR

Öğrencilere her sınıf düzeyinde 1. ve 2.dönemde 2’ şer adet uygulanması gereken sınavlardır. Bu sınavların sonuçları öğrencilerin Yılsonu Başarı Puanı olarak kullanılır. Akıllı Kolejde yazılı sınavlar, açık uçlu, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirmeli sorulardan oluşmaktadır. Yazılı sınavların sonuçları E-okul ve Akıllı Otomasyon sisteminden duyurulur.

Genel Merkez tarafından uygulanan deneme sınavları kampüsümüzde aynı gün ve aynı saatte uygulanır.

8.sınıf öğrencilerimiz her hafta, ortaokul ve ilkokul grubu öğrencilerimiz 2 haftada bir Türkiye geneli deneme sınavı olmaktadırlar.

SINAV KARNELERİ

Uygulanan her sınavdan sonra öğrencilerimize sınav sonuç karnesi verilir. Bu sınav karnesinde ders, doğru-yanlış, boş ve net sayıları, toplam doğru ve yanlışlar, başarı sırası gibi bilgiler bulunur.

Öğrencilerimiz sınav sonuç karnelerini ellerine aldıklarında hangi konudan desteğe ihtiyaç duyduğunu kolaylıkla görebilir ve bu konularla ilgili öğretmenlerinden daha rahat yardım talebinde bulunabilirler. Sonuçlar zümre öğretmenleri tarafından değerlendirilir ve zorunlu birebir ders programı hazırlanır.

 

Değerler Eğitimi

Değerler Eğitimi Ne Demektir?

Değer, zihnin ve bedenin uyum içinde olmasına denir. Kişinin ahlaki, ruhsal, toplumsal ve bireysel alanlarını geliştirmeyi amaçlar. Toplumsal ve insani değerleri önemser. Sevgi, temizlik, saygı, doğruluk ve yardımlaşma gibi değerler hakkında eğitim verilebilmektedir.

Yaşayan Değerler Eğitimi Programı, Birleşmiş Milletler tarafından 1995 yılında geliştirilmiş olan bir projedir. ‘“Daha İyi Bir Dünya İçin Değerlerimizi Paylaşalım” projesi 12 tane evrensel ve temel değerler üzerine geliştirilmiştir. Bu proje Birleşmiş Milletler sözleşmesinin bir ilkesi olan “ Temel insan haklarına, insan varlığının onuruna ve değerine olan inancı yeniden pekiştirmek için…” maddesine dayandırılmıştır.

Değerler sadece davranışlarımızı yönlendirmez. Aynı zamanda genel yaşam tarzımızı etkiler. Sahip olduğumuz değerler mesleğimizi, insanlık için özveride bulunmamızı hatta nasıl bir ebeveyn olacağımızı bile etkilemektedir.

Yaşayan Değerler Programı

“Living Values Activities for Children” (LVEP)

Dünyadaki çocuklar giderek artan bir oranda şiddete maruz kalıyor. Her geçen gün sosyal problemleri artıyor ve hem kendilerine hem de etraftaki canlılara saygıları azalıyor. Şu an birçok ülkede eğitimciler ve veliler bu alarm veren ivmeye karşı yardıma muhtaçlar. Birçoğu, çözüme değerlerimizi öğreterek ulaşabileceğine inanıyor. Yaşayan değerler bu ihtiyaca cevap olarak geliştirilmiş bir eğitim programı olarak karşımıza çıkıyor.

Programın Amaçları

Bireye farklı değerleri düşünmeyi ve yaşatmayı; kendiyle, diğerleriyle, toplumla ve tüm dünya ile iletişimini en pratik şekilde kurmayı öğretmektir.

Anlayışı, motivasyonu ve sorumluluğu pozitif kişisel ve sosyal seçimler yapabilmek hususunda derinleştirmektir.

Bireylere kendi kişisel, sosyal, ahlaki ve ruhsal değerlerini seçmeyi ilham etmek ve bu konularda derinleşebilecekleri pratik metotların farkında olmalarını sağlamaktır.

Öğretmenleri eğitime, öğrenciye yaşam felsefesini sunan bir yöntem olarak bakmaları yönünde cesaretlendirmek; bu yolla öğrencilerin bütünsel olarak büyümesini, gelişmesini ve seçimlerini kolaylaştırarak kendilerini topluma saygı, güven ve bir amaçla entegre etmelerini kolaylaştırmaktır.

Yaşayan Değerler Programı UNESCO, UNICEF vb. birçok kuruluş tarafından desteklenmektedir.

Değerler Eğitiminin Amacı ve Eğitimdeki Rolü Nedir?

Çocukların gelişim alanlarını desteklemek kadar toplumsal değerlere önem verilmesi de gerekir. Okul öncesi dönemde, sorumluluk duygusunu geliştirme, nezaket kurallarına uyma, takım çalışmasında uyum, özgüven sahibi olma alanlarını geliştirmeye büyük önem verilmelidir. Çocuklara küçük yaşlarda verilecek değerler eğitimi, çocuğun akademik başarısını da olumlu etkilemektedir.

Değerler eğitimi, bireylerin on iki temel değeri keşfedip geliştirmelerine yardımcı olur. Bu amaçla farklı çalışmalar ve yöntemler uygulanmaktadır. Bu değerler, dürüstlük, mutluluk, işbirliği, alçak gönüllülük, hoşgörü, sadelik, birlik, sorumluluk, saygı, barış, özgürlük ve sevgidir.

Değerler eğitimi programı çocukların eğitim yoluyla kazandıkları değerleri davranışa dönüştürmelerini hedeflemektedir. Eğitimciler de yapacakları yeni uygulamalarla okul ve aile bütünlüğünü daha iyi sağlayacaktır.

Değerler Eğitimi Nasıl Uygulanmaktadır?

Öncelikle kazandırılmak istenen değeri belirlemek gerekir. Çocuklar soyut tanımlardan çok somut örneklere ihtiyaç duyarlar. Değerler eğitiminde yapılabilecek uygulamalar aşağıda belirtilmiştir.

Değerler eğitimini verirken ilk olarak yapılması gereken, eğitimcinin rol-model olmasıdır.

-Belirlenen değerle ilgili çarpıcı hikâyeler anlatılabilir. Hikâye anlatımından sonra konu üzerine konuşulabilir.

-Değer hakkında çocuklara kendilerinin tasarlayabilecekleri afiş çalışmaları yaptırılabilir.

-Özellikle sözel yeteneği veya resme ilgi duyan çocuklar için karikatür sayfaları hazırlatılabilir.

-12 temel değeri sembolle veya bir nesneyle ilişkilendirip eşzamanlılık becerileri geliştirilebilir.

-Çocuklara toplumsal hayatta en az ve en fazla benimsenen değerler sorulabilir. En az uyulan değerin toplumsal hayata daha fazla yerleşmesi için neler yapılabileceği sorulabilir.

-Çocuklara en çok sevdikleri çizgi film veya kitaplar sorulur. Bu çizgi film ve kitaplarda hangi değerlerden bahsedildiği üzerine konuşulur.

-Çocukların günlük hayatta değerler eğitimi çerçevesinde yaptıkları olumlu davranışları sözel dönütlerle geri bildirim yapabiliriz. Örneğin; ‘’Yardımlaşmaya önem veriyor olman beni çok mutlu ediyor.’’ diyebiliriz.

değerler eğitimi.jpg

 

VATANSEVERLİK

Milli ve Manevi değerleri benimseme

Vatan-Millet

Bayrak

Şehitlik-Gazilik

SORUMLULUK

Kendine karşı sorumluluk

Aileye karşı sorumluluk

Ülkemize ve Milletimize karşı sorumluluk

Görev Bilinci Sorumluluğu

Paylaşma

YARDIMSEVERLİK

İyilik

Paylaşma

İşbirliği

Hoşgörü

SAYGI

Bayrağa Saygı

Milli ve Manevi Değerlere saygı

Büyüklere Saygı

Fikirlere Saygı

SEVGİ

Vatan, Millet, Bayrak Sevgisi

Kendini sevmek

Başkalarını sevmek

Nezaket kuralları

DÜRÜSTLÜK

Verdiği sözü tutmak

Güvenilir olmak

Özeleştiri

Özdenetim

HOŞGÖRÜ

Farklılıklara saygı

Birbirini anlamak

Anlayışlı olmak

MİSAFİRPERVERLİK

Misafire iyi davranmak

Konukları iyi ağırlamak

GÜVEN

Güçlü olma

“Yapabilirim” kavramı

Kendine olan saygı

Kendi özündeki güce güvenme

EMPATİ

Kendini Yargılamak

Kendini başkasının yerine koyabilmek

Farklı pencerelerden bakabilmek

ADALET

Hakkaniyet

Zulmetmekten uzak olmak

Hukuk kurallarına uygunluk

Hukukun ve Vicdanın üstünlüğü

SABIR

Bir şeyin tamamlanması, sonuçlanması için bekleme gücü

Tahammül etmek

Dayanıklılık

ÇALIŞKANLIK

Emek vermek

Uğraşmak

Azmetmek

KAANATKARLIK

Yetinmenin Farkındalığı

Kendinden ve halinden memnuniyet

 

 

Eğitim Danışmanlığı Sistemi

Akıllı Kolejler'in Eğitim anlayışında yer alan;

(EDS) EĞİTİM DANIŞMANLIĞI SİSTEMİ’nde öğretmenlerimiz tarafından bütün öğrencilerimize danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. EĞİTİM DANIŞMANLIĞI SİSTEMİ ile öğrencilerimiz teneffüslerde, öğle aralarında, etütlerde, cumartesi programlarında kendileriyle ilgili akademik, sosyal, mesleki ve bireysel konularda Okulumuz Eğitim Danışmanlarından yardım alabilirler.

Böylece Sınıf Rehberlik Faaliyetlerinin bir adım ötesinde daha da bireysel paylaşımlarla; yönlendirmeler, önleyici ve sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca Eğitim Danışmanlarımız; düzenli periyotlarla velilerimizi okula davet ederek ve telefonla arayarak rutin durum değerlendirmeleri yapmaktadırlar.

Eğitim, insan davranışlarında bilgi, beceri, anlayış, ilgi, tavır, karakter ve önemli sayılan kişilik nitelikleri yönünden belli değişmeler sağlamak amacıyla yürütülen düzenli bir etkileşimdir.

Eğitim Danışmanlığı, kişinin temel yaşam becerilerini kazanabilmesinde noktasında önemli bir yere sahiptir.

Gelişim, çok yönlü olmakla birlikte bir süreçtir. Aile ile Eğitim Danışmanımız güçlü bir bağ kurarak, velimizi gelişim süreci  hakkında bilgilendirir. Akıllı Kolej ailesi olarak öğrencilerimizin gelişim dönemlerini yakından takip ederek, önemli ve hassas süreçte öğrencilerimize destek sağlamaktadır. Eğitim danışmanlarımızın öğrencilerimize gelişim dönemi içerisinde kazanım sağlayacağı çalışmalar aşağıda yer almaktadır;

KİŞİSEL GELİŞİM
 • Bireyin kendini tanıması
 • Hedef belirleyebilme
 • Yaratıcı düşünme becerilerini geliştirebilme
 • Yaşama ve olaylara iyimser bakış geliştirebilme
 • Olumlu bir benlik kazanabilme
 • Yaşam ilke ve değerlerini belirleyebilme
 • Ergenlik dönemi hakkında öğrenci ve velimizi bilgilendirme 

SOSYAL GELİŞİM

 • Akranları ile olumlu ilişkiler geliştirebilme
 • Akranları ile iletişim kurabilme becerileri kazanma
 • Etkili iletişim
 • İletişimde kendini doğru ifade edebilme
 • Sözlü ve sözsüz iletişimi etkili kullanma
 • Olumlu  "Hayır" diyebilme becerisi kazanma
 • Akran zorbalığına karşı kendini koruyabilme

DUYGUSAL GELİŞİM

 • Duygularını  tanıma ve fark edebilme
 • Duygularını ifade edebilme
 • Empati kurabilme
 • Duyguların davranışlar üzerindeki etkisinin farkına varabilme
 • Öfke kontrolü sağlayabilme
 • Çatışma yönetimi becerileri kazanabilme
 • Sorun çözme becerilerinin geliştirilmesi

KARAKTER GELİŞİMİ

 • Evrensel değerlerin farkına varır
 • Doğruluk,dürüstlük,adalet gibi değerlerin farkına varır
 • İlke temelli bir yaşamın önemini kavrayabilme

EĞİTSEL GELİŞİM

 • Verimli ders çalışma yöntemlerini öğrenme
 • Öğrenme becerisi kazanma
 • Etkili zaman yönetimi
 • Çalışma planı hazırlayabilme
 • Sınav kaygısını azaltma
 • Test çözme teknikleri
 • Sınav sistemi hakkında bilgilendirme

MESLEKİ GELİŞİM

 • Meslekleri tanıyabilme
 • Kendi özellikleri ile mesleklerin arasındaki ilişkiyi değerlendirebilme
 • Mesleki karar verme süreci aşamalarının kavrayabilme
 • İlgi ve yeteneği göz önünde bulundurularak tercih yapabilme

Eğitim danışmanlarımız öğrencilerimizin gelişim dönemlerini göz önünde bulundurarak öğrencilerimizi tanımak adına birtakım test, envanter ve test dışı teknikler uygulamaktadır.

Öğrenci Tanıma Fişi Özgeçmiş Problem Tarama Testi Anket Anı Defteri
Gözlem Ve Olay Yazımı Görüşme "Kimdir Bu" testi Derecelendirme Ölçeği Psikodrama
Sosyometri Başarı Testi İlgi Testi Kişilik Testi Akademik Benlik Kavram Ölçeği
Özel Yetenek Testi Burdon Dikkat Testi Kuder İlgi Envanteri Bier Cümle Tamamlama Aile Değerlendirme Ölçeği
Başarısızlık Nedenleri Anketi Yaratıcı Drama Ev Ziyaretleri Anksiyete,Depresyon ve Stres Testi gibi. Beck Depresyon Testi