Yarışma Şartnamesi

Yarışma Şartnamesi

ÖZEL AKILLI OKUL İVEDİK OSB TEKNOKENT
      MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
“DİLİMİZ KİMLİĞİMİZDİR” KONULU ÖĞRETMENLER VE ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI
 TÜRKÇEYİ DOĞRU VE GÜZEL KULLANMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

YARIŞMANIN AMACI

Madde-1

“Dilimiz Kimliğimizdir” temasıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın

himayelerinde 15 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda 2017 yılı “Türk Dili Yılı”

olarak ilan edilmiştir.

Bu kapsamda; dünyanın en zengin dillerinden biri ve millî kimliğimizin ana unsuru olan

Türkçemizi korumak, yaşatmak, zenginleştirmek ve gelecek nesillere güçlü bir şekilde

aktarmak ve Türk dilini yerinde, doğru, dil kurallarına uygun, açık ve anlaşılır olarak

konuşma ve yazma becerilerini geliştirmek amacıyla; “Dilimiz Kimliğimizdir” konulu

Türkçeyi doğru ve güzel kullanma yarışması düzenlenmiştir.

YARIŞMANIN KONUSU

Madde-2

“Dilimiz Kimliğimizdir” ana başlığından hareketle aşağıdaki konu başlıkları belirlenmiştir.

Dil ve millî şuur ilişkisi,

Türkçe sevgisi, Türkçenin doğru, güzel ve kurallara uygun kullanılması,

Dil ve kültür ilişkisi,

Dilde yaşanan yozlaşma karşısında Türkçe bilincinin oluşturulması,

Türkçeye sahip çıkma yönünde millî şuur oluşturulması ve dil seferberliği,

Dil ve kişilik gelişimi,

Dil ve edebiyat

.

YARIŞMAYA KATILACAK ESERLERDE ARANACAK ŞARTLAR

Madde-3

1. Eserler; Times News Roman yazı karakteriyle 12 punto ve 1,5 satır aralığında

yazılacaktır.

2. Deneme türünde yazılacak eserler 2000 kelime ile sınırlandırılacaktır.

3. Eserlerin yazımında Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu esas alınacaktır.

4. Eserler özgün nitelikte olacaktır. Yayımlanmış, herhangi bir yarışmaya katılmış ve ödül

kazanmış/kazanamamış, dereceye girmiş/girmemiş eserler bu yarışmaya

katılamayacaktır. Tespiti hâlinde yarışmacı, tüm haklarından feragat etmiş kabul

edilecek ve yarışma dışı bırakılacaktır.

5. Yarışmaya katılan eserler sahiplerine iade edilmeyecek, yarışmacılar belirlenen ödüller

dışında herhangi bir hak talep edemeyeceklerdir.