Etkinlik Örnekleriyle Aktif Dilbilgisi Öğrenimi

Etkinlik Örnekleriyle Aktif Dilbilgisi Öğrenimi

Eğitim ve öğretim sürecinde ele alınan konuların ve etkinliklerin daha iyi anlaşılması için her bireye kendi fikirlerini savunacak etkinlik örnekleri sunmalarını istemek, eğitim ve öğretime katkı sağlamaktadır.

Okulumuz öğretmenlerinden Şima Sert 9. sınıf öğrencileri ile dilbilgisi; zarf, zamir, sıfat cümle oluşturma etkinliği ile öğrencileri aktif hale getirerek verimliliği artırmayı amaçlamıştır.