Araç Gereç Kullanımındaki Kalıcı Öğrenmede Duyu Organlarının Rolü

Araç Gereç Kullanımındaki Kalıcı Öğrenmede Duyu Organlarının Rolü

Akıllı Kolej öğrencileri, ekip çalışması yaparak kalıcı öğrenmeyi gerçekleştirmiştir. Araç gereç kullanımına birçok duyu organının etkin katılımı, açık bir şekilde bilgilerin elde edilmesini sağlamaktadır.